Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Αυτορρύθμιση για ένα καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά

Η αυτορρύθμιση ήταν ένα από τα μέσα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη δημιουργία ενός καλύτερου διαδικτύου για τα παιδιά.

    Μια ομάδα παιδιών σε μια βιβλιοθήκη που κάθεται μπροστά από υπολογιστές, με έναν ενήλικα επόπτη

© iStock by Getty Images -611189966 Rawpixel

Οι εργασίες θα συνεχιστούν στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας για τον κατάλληλο για την ηλικία σχεδιασμό

****************************************

Ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τις κινητές τεχνολογίες εξακολουθεί να αλλάζει, αλλά οι δυνατότητες του διαδικτύου να αποτελέσει πηγή ευκαιριών για τους νέους όταν χρησιμοποιείται με ασφάλεια και υπευθυνότητα παραμένουν οι ίδιες.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα αξιοποιηθεί αυτό το δυναμικό και ότι τα παιδιά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση στα κατάλληλα εργαλεία και πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, η Επιτροπή υποστηρίζει την αυτορρύθμιση από τη βιομηχανία. Η αυτορρύθμιση επιτρέπει στη βιομηχανία να δημιουργήσει ένα σύστημα μέσω του οποίου μπορεί να αντιμετωπίσει γρήγορα τυχόν προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας που ενδέχεται να προκύψουν.

Συμμαχία για την καλύτερη προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο

Η συμμαχία για την καλύτερη προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο είναι μια πρωτοβουλία αυτορρύθμισης που αποσκοπεί στη βελτίωση του διαδικτυακού περιβάλλοντος για τα παιδιά και τους νέους. Το πλαίσιο της συμμαχίας περιγράφεται στη δήλωση του σκοπού της. Στη δήλωση σκοπού, οι εταιρείες συμφώνησαν να περιορίσουν το επιβλαβές περιεχόμενο, την επιβλαβή συμπεριφορά και την επιβλαβή επαφή, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού εκφοβισμού, του σεξουαλικού εκβιασμού και της έκθεσης σε βίαιο περιεχόμενο. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω 3 σκελών δράσης:

  1. Ενδυνάμωση των χρηστών για την προώθηση της ενισχυμένης χρήσης γονικών εργαλείων, ταξινόμησης περιεχομένου και άλλων εργαλείων για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Τα εργαλεία υποβολής εκθέσεων θα παρέχονται με πιο προσβάσιμο και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο. Οι εταιρείες θα επικεντρωθούν επίσης στη βελτίωση των μέτρων παρακολούθησης, όπως η ανατροφοδότηση και οι κοινοποιήσεις.
  2. Οι εταιρείες δεσμεύονται να εντείνουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη σχετική συμβολή των ΜΚΟ, της κοινωνίας των πολιτών, των ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών αρχών και των διεθνών οργανισμών.
  3. Τα μέλη της Συμμαχίας προτίθενται να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση, καθώς και να προωθήσουν και να αυξήσουν την πρόσβαση σε θετικό, εκπαιδευτικό και διαφοροποιημένο περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Συνασπισμός CEO για ένα καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά

Λογότυπο του συνασπισμού CEO

Ο συνασπισμός CEO για τη δημιουργία ενός καλύτερου διαδικτύου για τα παιδιά είναι ένας συνεταιριστικός και εθελοντικός συνασπισμός που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις αναδυόμενες προκλήσεις που προκύπτουν από τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οι νέοι Ευρωπαίοι συνδέονται στο διαδίκτυο. Οι εταιρείες που έχουν υπογράψει τον συνασπισμό δεσμεύτηκαν να αναλάβουν θετική δράση για να καταστήσουν το διαδίκτυο ασφαλέστερο για τα παιδιά. Δεσμεύτηκαν να αναλάβουν δράση σε 5 τομείς:

  1. απλά και ισχυρά εργαλεία υποβολής εκθέσεων για τους χρήστες
  2. ρυθμίσεις απορρήτου κατάλληλες για την ηλικία
  3. ευρύτερη χρήση της ταξινόμησης περιεχομένου
  4. ευρύτερη διαθεσιμότητα και χρήση γονικών ελέγχων
  5. αποτελεσματική αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Το πρόγραμμα εργασίας του συνασπισμού, το οποίο επισυνάπτεται στη δήλωση σκοπού, περιλαμβάνει προθεσμίες και δείκτες επιδόσεων για καθένα από αυτά τα σημεία δράσης. Οι εταιρείες εκπόνησαν εκθέσεις δράσης σχετικά με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο έτος λειτουργίας τους.

Υπογράφουσες εταιρείες του συνασπισμού

Apple, BSkyB, BT, Dailymotion, Deutsche Telekom, Facebook, France Telecom - Orange, Google, Hyves, KPN, Liberty Global, LG Electronics, Mediaset, Microsoft, Netlog, Nintendo, Nokia, Opera Software, Research In Motion, RTL Group, Samsung, Skyrock, Stardoll, Sulake, Telefonica, TeliaSonera, Telecom Italia, Telenor Group, Tuenti, Vivendi και Vodafone.

Αρχές ασφαλέστερης κοινωνικής δικτύωσης

Οι αρχές της ασφαλέστερης κοινωνικής δικτύωσης είναι μια συμφωνία αυτορρύθμισης που υπογράφεται από μεγάλους παρόχους υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης στην Ευρώπη, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να εφαρμόζουν μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ανηλίκων στις υπηρεσίες τους.

Η υιοθέτηση των αρχών αποτελεί επίτευγμα της ειδικής ομάδας για την κοινωνική δικτύωση, η οποία συγκλήθηκε το 2008. Η ομάδα εργασίας συγκέντρωσε 18 από τα σημαντικότερα κοινωνικά δίκτυα της Ευρώπης, καθώς και ερευνητές και οργανώσεις παιδικής πρόνοιας για να συζητήσουν τρόπους βελτίωσης της ασφάλειας των παιδιών που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα. Ο στόχος ήταν να αναπτυχθεί ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από τους νέους. Οι κατευθυντήριες γραμμές πρόκειται να εγκριθούν οικειοθελώς από την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Αναλήφθηκε δέσμευση για τον καθορισμό κατευθυντήριων αρχών για ασφαλέστερη κοινωνική δικτύωση, οι οποίες έχουν υπογραφεί από 21 εταιρείες.

Ευρωπαϊκό πλαίσιο για ασφαλέστερη χρήση της κινητής τηλεφωνίας

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο (.pdf) για ασφαλέστερη κινητή χρήση των νεότερων εφήβων και παιδιών είναι το αποτέλεσμα συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ομάδας υψηλού επιπέδου, η οποία καθορίζει μια σειρά μέτρων που οι υπογράφοντες δεσμεύονται να εφαρμόσουν στις υπηρεσίες τους στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων:

  • Έλεγχος πρόσβασης για περιεχόμενο ενηλίκων
  • εκστρατείες ευαισθητοποίησης για γονείς και παιδιά
  • ταξινόμηση του εμπορικού περιεχομένου σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα ευπρέπειας και καταλληλότητας
  • την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου στα κινητά τηλέφωνα.

Οι εθνικοί κώδικες έχουν υπογραφεί με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο

 

Τελευταία ενημέρωση: 19 Ιουλίου 2023

Τελευταία νέα

NEWS ARTICLE |
Εορτασμός της 2ης επετείου της στρατηγικής BIK+

Για τον εορτασμό της 2ης επετείου της στρατηγικής BIK+, δημοσιεύουμε το «εργαλείο διασφάλισης της ηλικίας», ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης για τη βιομηχανία, τη νέα «έκθεση παρακολούθησης πολιτικής BIK» και την επικαιροποιημένη «Συλλογή των επίσημων κειμένων της ΕΕ σχετικά με τα παιδιά στον ψηφιακό κόσμο».

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή κινεί επίσημη διαδικασία κατά της TikTok βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία για να αξιολογήσει κατά πόσον το TikTok ενδέχεται να έχει παραβιάσει τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) σε τομείς που συνδέονται με την προστασία των ανηλίκων, τη διαφάνεια της διαφήμισης, την πρόσβαση των ερευνητών σε δεδομένα, καθώς και τη διαχείριση κινδύνου εθιστικού σχεδιασμού και επιβλαβούς περιεχομένου.

PRESS RELEASE |
Ασφαλέστερος ο διαδικτυακός κόσμος για τα παιδιά και τους νέους στο πλαίσιο της Ημέρας Ασφαλέστερου Ίντερνετ

Σήμερα, οι νέοι, οι γονείς, οι φροντιστές, οι εκπαιδευτικοί, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των οργανώσεων γιορτάζουν την Ημέρα Ασφαλέστερου Διαδικτύου παγκοσμίως για να καταστεί το διαδίκτυο καλύτερο και ασφαλέστερο για τα παιδιά και τους νέους.

BROCHURE |
Επεξήγηση της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες — Μέτρα για την προστασία των παιδιών και των νέων στο διαδίκτυο

Ενδιαφέρεστε για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ σας προστατεύει στο διαδίκτυο; Οι νέοι κανόνες που θεσπίστηκαν στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες αποσκοπούν στη δημιουργία ενός δικαιότερου και ασφαλέστερου διαδικτυακού κόσμου.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου για τα παιδιά

Η στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (BIK+) θα διασφαλίσει την προστασία, τον σεβασμό και την ενδυνάμωση των παιδιών στο διαδίκτυο.

Βλ. επίσης

Ειδική ομάδα για τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ σχετικά με τον κατάλληλο για την ηλικία σχεδιασμό

Ως βασική δράση στο πλαίσιο της στρατηγικής BIK+, η Επιτροπή θα διευκολύνει έναν ολοκληρωμένο κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ σχετικά με τον κατάλληλο για την ηλικία σχεδιασμό («κώδικαςΒΙΚ+»).

Φόρουμ για ασφαλέστερο διαδίκτυο

Το φόρουμ για ασφαλέστερο διαδίκτυο είναι το βασικό ετήσιο διεθνές συνέδριο για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο στην Ευρώπη.

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου προωθεί την ασφαλέστερη και πιο υπεύθυνη χρήση της διαδικτυακής τεχνολογίας από παιδιά και νέους σε όλο τον κόσμο.

Ομάδα εμπειρογνωμόνων για το ασφαλέστερο διαδίκτυο για τα παιδιά

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για το ασφαλέστερο διαδίκτυο για τα παιδιά συμβάλλει στη βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για τη διατήρηση της ασφάλειας των παιδιών κατά τη χρήση του διαδικτύου.

Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου

Τα κέντρα για ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου ενημερώνουν, συμβουλεύουν και βοηθούν τα παιδιά, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους φροντιστές σχετικά με ψηφιακά ερωτήματα και καταπολεμούν τη διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.