Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Δημιουργία καλύτερου διαδικτύου για τα παιδιά

Η στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (BIK+) θα διασφαλίσει την προστασία, τον σεβασμό και την ενδυνάμωση των παιδιών στο διαδίκτυο.

    Ενημερωτικό γράφημα σχετικά με τους συχνότερους κινδύνους στο διαδίκτυο: ψευδείς ειδήσεις, εκφοβισμός, ιδιωτικότητα, sexting, έκθεση σε περιεχόμενο, καλλωπισμός

Περίπου ένας στους τρεις χρήστες του διαδικτύου είναι παιδί και αυτά τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε όλο και νεότερες ηλικίες σε ένα ευρύ φάσμα συσκευών. Ξοδεύουν όλο και περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο, περιηγούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παίζουν online παιχνίδια και χρησιμοποιούν εφαρμογές για κινητά. Αυτό συμβαίνει συχνά χωρίς την επίβλεψη των ενηλίκων.

Ενώ το Διαδίκτυο προσφέρει πολλές ευκαιρίες για μάθηση, επικοινωνία, δημιουργικότητα και ψυχαγωγία, δημιουργεί επίσης ορισμένους κινδύνους για ευάλωτους χρήστες, όπως τα παιδιά.

Τα παιδιά μπορούν να εκτεθούν σε επιβλαβές περιεχόμενο και συμπεριφορά στο διαδίκτυο, όπως ο κυβερνοεκφοβισμός, η σεξουαλική παρενόχληση, η πορνογραφία, η βία ή ο αυτοτραυματισμός. Απαιτούνται αποτελεσματικές απαντήσεις για την πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για τη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη.

Η Επιτροπή επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι νέοι έχουν ένα ασφαλές και τονωτικό περιβάλλον στο διαδίκτυο, ενώ παράλληλα ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες και αφιερώνουν χρόνο στο διαδίκτυο. Πράγματι, νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η αυξημένη συνδεσιμότητα και η επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα θα προκαλέσουν σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά συμμετέχουν και αλληλεπιδρούν στην κοινωνία.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά παρέχει ένα σύνολο συμπληρωματικών μέτρων, τα οποία κυμαίνονται από τη χρηματοδότηση, τον συντονισμό και την αυτορρύθμιση για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος. 

Η Επιτροπή συγχρηματοδοτεί τα Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου στα κράτη μέλη (συντονίζονται από την Insafe), με τη διαδικτυακή πύλη «Καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά» ως ενιαίο σημείο εισόδου για τους πόρους και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κύριο καθήκον τους είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού μεταξύ των ανηλίκων, των γονέων και των εκπαιδευτικών. Καταπολεμούν επίσης το διαδικτυακό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω του δικτύου ανοικτών γραμμών επικοινωνίας (INHOPE).

Μέσω ειδικής ομάδας αποτελούμενης από εκπροσώπους της βιομηχανίας, της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας, η Επιτροπή διευκολύνει έναν κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τον κατάλληλο για την ηλικία σχεδιασμό (κώδικαςΒΙΚ) για την ενίσχυση της συμμετοχής της βιομηχανίας στην προστασία των παιδιών κατά τη χρήση ψηφιακών προϊόντων, με στόχο τη διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και της προστασίας τους στο διαδίκτυο.   

Η ευαισθητοποίηση αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της επιγραμμικής ασφάλειας: κάθε χρόνο, η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, γιορτάζεται σε περίπου 170 χώρες, προσεγγίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο μέσω εκδηλώσεων και διαφόρων δραστηριοτήτων.

Εγγραφείτε στα τελευταία νέα για αυτό το θέμα και περισσότερα

Τελευταίες ειδήσεις

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή κινεί επίσημη διαδικασία κατά της TikTok βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία για να αξιολογήσει κατά πόσον το TikTok ενδέχεται να έχει παραβιάσει τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) σε τομείς που συνδέονται με την προστασία των ανηλίκων, τη διαφάνεια της διαφήμισης, την πρόσβαση των ερευνητών σε δεδομένα, καθώς και τη διαχείριση κινδύνου εθιστικού σχεδιασμού και επιβλαβούς περιεχομένου.

PRESS RELEASE |
Ασφαλέστερος ο διαδικτυακός κόσμος για τα παιδιά και τους νέους στο πλαίσιο της Ημέρας Ασφαλέστερου Ίντερνετ

Σήμερα, οι νέοι, οι γονείς, οι φροντιστές, οι εκπαιδευτικοί, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των οργανώσεων γιορτάζουν την Ημέρα Ασφαλέστερου Διαδικτύου παγκοσμίως για να καταστεί το διαδίκτυο καλύτερο και ασφαλέστερο για τα παιδιά και τους νέους.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή αποστέλλει αίτημα παροχής πληροφοριών στην Amazon βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επισήμως στην Amazon αίτημα παροχής πληροφοριών βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA). Η Επιτροπή ζητεί από την Amazon να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τις εκτιμήσεις κινδύνου και τα μέτρα μετριασμού για την προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο, ιδίως όσον αφορά τη διάδοση παράνομων προϊόντων και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και σχετικά με τη συμμόρφωση των συστημάτων συστάσεων με τις σχετικές διατάξεις της πράξης για τις

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας στο διαδίκτυο

Οι κοινοί κανόνες της ΕΕ εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει ότι οι πολίτες, και ιδίως τα παιδιά, είναι ασφαλείς στο διαδίκτυο.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική ομάδα για τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ σχετικά με τον κατάλληλο για την ηλικία σχεδιασμό

Ως βασική δράση στο πλαίσιο της στρατηγικής BIK+, η Επιτροπή θα διευκολύνει έναν ολοκληρωμένο κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ σχετικά με τον κατάλληλο για την ηλικία σχεδιασμό («κώδικαςΒΙΚ+»).

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου προωθεί την ασφαλέστερη και πιο υπεύθυνη χρήση της διαδικτυακής τεχνολογίας από παιδιά και νέους σε όλο τον κόσμο.

Ομάδα εμπειρογνωμόνων για το ασφαλέστερο διαδίκτυο για τα παιδιά

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για το ασφαλέστερο διαδίκτυο για τα παιδιά συμβάλλει στη βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για τη διατήρηση της ασφάλειας των παιδιών κατά τη χρήση του διαδικτύου.

Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου

Τα Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου ενημερώνουν, συμβουλεύουν και βοηθούν τα παιδιά, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους φροντιστές σε ψηφιακά ζητήματα και καταπολεμούν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο.

Βλ. επίσης

Ψηφιακή ιδιωτικότητα

Η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων συμβάλλουν στη διασφάλιση της ψηφιακής ιδιωτικής ζωής για τους πολίτες της ΕΕ.