Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Δημιουργία ενός καλύτερου διαδικτύου για τα παιδιά

Η στρατηγική για ένα καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά παρέχει δράσεις για την ενδυνάμωση των νέων καθώς εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο.

    Ενημερωτικό γράφημα για τους συχνότερους κινδύνους στο διαδίκτυο: ψευδείς ειδήσεις, εκφοβισμός, ιδιωτικότητα, sexting, έκθεση σε περιεχόμενο, περιποίηση

Περίπου ένας στους τρεις χρήστες του διαδικτύου είναι παιδί και αυτά τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε όλο και νεότερες ηλικίες σε ένα ευρύ φάσμα συσκευών. Ξοδεύουν όλο και περισσότερο χρόνο στο Διαδίκτυο, περιηγούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παίζουν online παιχνίδια και χρησιμοποιούν εφαρμογές για κινητά. Αυτό συμβαίνει συχνά χωρίς την επίβλεψη των ενηλίκων.

Ενώ το Διαδίκτυο προσφέρει πολλές ευκαιρίες για μάθηση, επικοινωνία, δημιουργικότητα και ψυχαγωγία, δημιουργεί επίσης ορισμένους κινδύνους για τους ευάλωτους χρήστες, όπως τα παιδιά.

Τα παιδιά μπορούν να εκτεθούν σε επιβλαβές περιεχόμενο και συμπεριφορά στο διαδίκτυο, όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η σεξουαλική παρενόχληση, η πορνογραφία, η βία ή ο αυτοτραυματισμός. Απαιτούνται αποτελεσματικές απαντήσεις για την πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για τη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη.

Η Επιτροπή επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι νέοι έχουν ένα ασφαλές και ενθαρρυντικό περιβάλλον στο διαδίκτυο, ενώ παράλληλα ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες και αφιερώνουν χρόνο στο διαδίκτυο. Πράγματι, οι νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η αυξημένη συνδεσιμότητα και η επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα θα προκαλέσουν σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά συμμετέχουν και αλληλεπιδρούν στην κοινωνία.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά παρέχει μια σειρά συμπληρωματικών μέτρων, από τη χρηματοδότηση, τον συντονισμό και την αυτορρύθμιση, ώστε να συμβάλει στη δημιουργία ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος. 

Η Επιτροπή συγχρηματοδοτεί τα Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου στα κράτη μέλη (συντονίζονται από την Insafe), με τη διαδικτυακή πύλη «Καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά» ως ενιαίο σημείο εισόδου για πόρους και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κύριο καθήκον τους είναι η ευαισθητοποίηση και η προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού μεταξύ των ανηλίκων, των γονέων και των εκπαιδευτικών. Επίσης, καταπολεμούν το διαδικτυακό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω του δικτύου ανοικτών γραμμών επικοινωνίας (INHOPE).

Η Επιτροπή διευκολύνει τη συμμαχία για την καλύτερη προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, μια πρωτοβουλία αυτορρύθμισης με κορυφαίες εταιρείες ΤΠΕ και μέσων ενημέρωσης, την κοινωνία των πολιτών και τις βιομηχανικές ενώσεις που αντιμετωπίζουν το επιβλαβές επιγραμμικό περιεχόμενο και συμπεριφορά.

Η ευαισθητοποίηση αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδικτυακής ασφάλειας: κάθε χρόνο, γιορτάζουμε την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, μια παγκόσμια εκδήλωση που γιορτάζεται σε περίπου 170 χώρες, φθάνοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο μέσω εκδηλώσεων και διαφόρων δραστηριοτήτων.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
20η διοργάνωση της Ημέρας Ασφαλέστερου Διαδικτύου: βελτίωση και ασφάλεια του Διαδικτύου για τα παιδιά και τους νέους

Στις αρχές της εβδομάδας αυτής, η Επιτροπή γιόρτασε την 20η διοργάνωση της Ημέρας Ασφαλέστερου Διαδικτύου με στόχο την ενδυνάμωση των παιδιών και των νέων σε ολόκληρο τον κόσμο ώστε να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

PRESS RELEASE |
Ψηφιακά δικαιώματα και ψηφιακές αρχές: ψηφιακός μετασχηματισμός για τους πολίτες της ΕΕ

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ευρωπαϊκή διακήρυξη για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές. Η δήλωση, που προτάθηκε τον Ιανουάριο, καθορίζει ένα σαφές σημείο αναφοράς σχετικά με το είδος του ανθρωποκεντρικού ψηφιακού μετασχηματισμού που προωθεί και υπερασπίζεται η ΕΕ, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

PRESS RELEASE |
Ο Επίτροπος Breton συμμετέχει στην Ψηφιακή Συνέλευση του 2022 για την κινητοποίηση ψηφιακής στήριξης προς την Ουκρανία

Αύριο, ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Τιερί Μπρετόν, θα συμμετάσχει διαδικτυακά στην ετήσια ψηφιακή συνέλευση, την ευκαιρία να συζητήσει και να ανταλλάξει απόψεις μεταξύ εμπειρογνωμόνων, εκπροσώπων της διοίκησης και της βιομηχανίας, ερευνητών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα της ψηφιακής πολιτικής.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο διαδίκτυο

Οι κοινοί κανόνες της ΕΕ εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών, και ιδίως των παιδιών, στο διαδίκτυο.

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα εμπειρογνωμόνων για το ασφαλέστερο διαδίκτυο για τα παιδιά

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για το ασφαλέστερο διαδίκτυο για τα παιδιά συμβάλλει στη βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για τη διατήρηση της ασφάλειας των παιδιών κατά τη χρήση του διαδικτύου.

Ασφαλέστερα κέντρα Διαδικτύου

Τα Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου ενημερώνουν, συμβουλεύουν και βοηθούν τα παιδιά, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους φροντιστές σχετικά με ψηφιακά ζητήματα και καταπολεμούν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο.

Βλ. επίσης

Ψηφιακή ιδιωτικότητα

Η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων συμβάλλουν στη διασφάλιση της ψηφιακής ιδιωτικής ζωής για τους πολίτες της ΕΕ.