Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Zelfregulering voor een beter internet voor kinderen

Zelfregulering was een van de instrumenten van de Europese strategie om een beter internet voor kinderen te creëren.

  Een groep kinderen in een bibliotheek zittend voor computers, met een volwassen begeleider

© iStock by Getty Images -611189966 Rawpixel

De werkzaamheden zullen worden voortgezet in het kader van de gedragscode inzake leeftijdsgebonden vormgeving

******************************************************************************************************************************************

De manier waarop kinderen internet en mobiele technologieën gebruiken, blijft veranderen, maar het potentieel van internet om een ​​bron van kansen te zijn voor jongeren wanneer ze veilig en verantwoord worden gebruikt, blijft hetzelfde.

Om ervoor te zorgen dat dit potentieel wordt bereikt en dat kinderen, ouders en leerkrachten toegang hebben tot de juiste instrumenten en informatie om het internet veilig te kunnen gebruiken, steunt de Commissie zelfregulering door de industrie. Zelfregulering stelt de industrie in staat om een systeem te creëren waarmee ze snel kunnen omgaan met eventuele veiligheidsuitdagingen.

Alliantie om minderjarigen online beter te beschermen

De alliantie om minderjarigen online beter te beschermen is een zelfregulerend initiatief dat gericht is op het verbeteren van de online omgeving voor kinderen en jongeren. Het kader van de alliantie wordt geschetst in haar doelverklaring. In de verklaring van doel hebben bedrijven ermee ingestemd schadelijke inhoud, schadelijk gedrag en schadelijk contact, waaronder cyberpesten, seksuele afpersing en blootstelling aan gewelddadige inhoud, te beperken. Dit zal gebeuren aan de hand van drie actieterreinen:

 1. De bevoegdheid van de gebruiker om een beter gebruik van ouderlijke hulpmiddelen, inhoudsclassificatie en andere hulpmiddelen voor onlineveiligheid te bevorderen. Rapportage-instrumenten zullen op een toegankelijkere en gebruiksvriendelijkere manier worden aangeboden. Bedrijven zullen zich ook richten op het verbeteren van follow-upmaatregelen zoals feedback en meldingen.
 2. Bedrijven streven ernaar de samenwerking en de uitwisseling van beste praktijken te intensiveren, onder meer door rekening te houden met relevante inbreng van ngo’s, het maatschappelijk middenveld, Europese, nationale en lokale autoriteiten en internationale organisaties.
 3. Leden van de Alliantie zijn voornemens de bewustmaking op te voeren en ook de toegang tot positieve, educatieve en gediversifieerde online-inhoud te bevorderen en te verbeteren.

CEO coalitie voor een beter internet voor kinderen

Logo van de CEO-coalitie

De CEO-coalitie om een beter internet voor kinderen te maken is een coöperatieve en vrijwillige coalitie die is ontworpen om te reageren op nieuwe uitdagingen die voortvloeien uit de verschillende manieren waarop jonge Europeanen online gaan. Bedrijven die de coalitie hebben ondertekend, hebben zich ertoe verbonden positieve actie te ondernemen om van het internet een veiligere plek voor kinderen te maken. Zij hebben zich ertoe verbonden actie te ondernemen op 5 gebieden:

 1. eenvoudige en robuuste rapportagetools voor gebruikers
 2. privacy-instellingen die geschikt zijn voor de leeftijd
 3. ruimer gebruik van de inhoudsclassificatie
 4. ruimere beschikbaarheid en gebruik van ouderlijk toezicht
 5. effectieve verwijdering van materiaal over seksueel misbruik van kinderen

Het werkplan van de coalitie, dat als bijlage bij de doelverklaring is gevoegd, bevat deadlines en prestatie-indicatoren voor elk van deze actiepunten. Bedrijven hebben actieverslagen opgesteld over de werkzaamheden die in hun eerste jaar zijn uitgevoerd.

Ondertekenaars van de coalitie

Apple, BSkyB, BT, Dailymotion, Deutsche Telekom, Facebook, Frankrijk Telecom — Orange, Google, Hyves, KPN, Liberty Global, LG Electronics, Mediaset, Microsoft, Netlog, Nintendo, Nokia, Opera Software, Research In Motion, RTL Group, Samsung, Skyrock, Stardoll, Sulake, Telefonica, TeliaSonera, Telecom Italia, Telenor Group, Tuenti, Vivendi en Vodafone.

Veiligere sociale netwerkprincipes

De beginselen voor veiligere sociale netwerken zijn een zelfreguleringsovereenkomst die is ondertekend door grote aanbieders van sociale netwerkdiensten in Europa, die zich ertoe hebben verbonden maatregelen te nemen om de veiligheid van minderjarigen op hun diensten te waarborgen.

De aanneming van de beginselen is een verwezenlijking van de in 2008 bijeengeroepen taskforce voor sociale netwerken. De taskforce heeft 18 van de belangrijkste sociale netwerken van Europa, onderzoekers en kinderwelzijnsorganisaties bijeengebracht om te discussiëren over manieren om de veiligheid van kinderen die gebruikmaken van sociale netwerken te verbeteren. Het doel was om een reeks richtsnoeren te ontwikkelen voor het gebruik van sociale netwerken door jongeren. De richtsnoeren moeten vrijwillig door de Europese industrie worden aangenomen.

Er werd een toezegging gedaan om leidende principes vast te stellen voor veiligere sociale netwerken, die door 21 bedrijven zijn ondertekend.

Europees kader voor veiliger mobiel gebruik

Het Europees kader (.pdf) voor veiliger mobiel gebruik van jongere tieners en kinderen is het resultaat van discussies in een groep op hoog niveau, waarin een reeks maatregelen wordt uiteengezet die de ondertekenaars zich ertoe verbinden hun diensten in Europa ten uitvoer te leggen, waaronder:

 • toegangscontrole voor inhoud voor volwassenen
 • bewustmakingscampagnes voor ouders en kinderen
 • classificatie van commerciële inhoud volgens nationale fatsoen- en geschiktheidsnormen
 • de strijd tegen illegale inhoud op mobiele telefoons.

Nationale codes zijn ondertekend op basis van het Europees kader

 

Laatste update: 19 juli 2023

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie leidt formele procedures tegen TikTok in het kader van de wet inzake digitale diensten

De Europese Commissie heeft een formele procedure ingeleid om te beoordelen of TikTok mogelijk inbreuk heeft gemaakt op de wet inzake digitale diensten (DSA) op gebieden die verband houden met de bescherming van minderjarigen, transparantie van reclame, toegang tot gegevens voor onderzoekers en het risicobeheer van verslavend ontwerp en schadelijke inhoud.

PRESS RELEASE |
Commissie stuurt verzoek om informatie naar Amazon in het kader van wet inzake digitale diensten

Vandaag heeft de Europese Commissie Amazon formeel een verzoek om informatie gestuurd in het kader van de wet inzake digitale diensten. De Commissie verzoekt Amazon meer informatie te verstrekken over de maatregelen die zij heeft genomen om te voldoen aan de verplichtingen in verband met risicobeoordelingen en risicobeperkende maatregelen om consumenten online te beschermen, met name met betrekking tot de verspreiding van illegale producten en de bescherming van de grondrechten, alsook over de overeenstemming van aanbevelingssystemen met de relevante bepalingen van de wet inzake digitale

PRESS RELEASE |
Commissie stuurt verzoeken om informatie naar Meta en Snap in het kader van de wet inzake digitale diensten

Vandaag heeft de Europese Commissie Meta en Snap formeel om informatie verzocht in het kader van de wet inzake digitale diensten. De Commissie verzoekt de bedrijven meer informatie te verstrekken over de maatregelen die zij hebben genomen om te voldoen aan hun verplichtingen in verband met de bescherming van minderjarigen in het kader van de wet inzake digitale diensten, met inbegrip van de verplichtingen in verband met risicobeoordelingen en risicobeperkende maatregelen ter bescherming van minderjarigen online, met name met betrekking tot de risico’s voor de geestelijke gezondheid en de

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Een beter internet voor kinderen

De strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK+) zal ervoor zorgen dat kinderen online worden beschermd, gerespecteerd en gemachtigd.

Zie ook

Veiliger internetforum

Het Safer Internet Forum is de belangrijkste jaarlijkse internationale conferentie over online veiligheid van kinderen in Europa.

Veiliger internet dag

Safer Internet Day bevordert een veiliger en meer verantwoord gebruik van online technologie door kinderen en jongeren over de hele wereld.

Deskundigengroep veiliger internet voor kinderen

De deskundigengroep voor veiliger internet voor kinderen helpt de coördinatie en samenwerking tussen de EU-lidstaten te verbeteren om kinderen veilig te houden bij het gebruik van internet.

Veiligere internetcentra

Veiligere internetcentra informeren, adviseren en assisteren kinderen, ouders, leerkrachten en verzorgers bij digitale vragen en bestrijden online seksueel misbruik van kinderen.