Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Awtoregolamentazzjoni għal Internet aħjar għat-tfal

l-awtoregolamentazzjoni kienet waħda mill-istrumenti tal-istrateġija Ewropea biex jinħoloq Internet aħjar għat-tfal.

  Grupp ta’ tfal f’librerija bilqiegħda quddiem il-kompjuters, b’superviżur adult

© iStock by Getty Images -611189966 Rawpixel

Il-ħidma se tkompli skont il -Kodiċi ta’ kondotta dwar disinn adattat għall-età

**********************************************

Il-mod kif it-tfal jużaw l-internet u t-teknoloġiji mobbli jkompli jinbidel, iżda l-potenzjal tal-Internet li jkun sors ta’ opportunitajiet għaż-żgħażagħ meta jintuża b’mod sikur u responsabbli jibqa’ l-istess.

Sabiex jiġi żgurat li dan il-potenzjal jintlaħaq, u li t-tfal, il-ġenituri u l-għalliema jkollhom aċċess għall-għodod u l-informazzjoni t-tajba biex jużaw l-Internet b’mod sikur, il-Kummissjoni tappoġġa l-awtoregolamentazzjoni mill-industrija. l-awtoregolamentazzjoni tippermetti lill-industrija toħloq sistema li biha tkun tista’ tindirizza malajr kwalunkwe sfida ta’ sigurtà li tista’ tinqala’.

Alleanza biex il-minorenni jiġu protetti aħjar online

Il- alleanza biex il-minorenni online jiġu protetti aħjar hija inizjattiva awtoregolatorja li għandha l-għan li ttejjeb l-ambjent online għat-tfal u ż-żgħażagħ. Il-qafas tal-alleanza huwa deskritt fid-dikjarazzjoni tal-iskop tagħha. Fid-dikjarazzjoni tal-iskop, il-kumpaniji qablu li jrażżnu l-kontenut dannuż, l-imġiba dannuża u l-kuntatt dannuż, inkluż il-bullying ċibernetiku, l-estorsjoni sesswali u l-esponiment għal kontenut vjolenti. Dan se jsir permezz ta’ 3 linji ta’ azzjoni:

 1. l-għoti tas-setgħa lill-utent biex jippromwovi użu mtejjeb tal-għodod tal-ġenituri, il-klassifikazzjoni tal-kontenut u għodod oħra għas-sikurezza online. l-għodod ta’ rappurtar se jiġu pprovduti b’mod aktar aċċessibbli u faċli għall-utent. Il-kumpaniji se jiffukaw ukoll fuq it-titjib ta’ miżuri ta’ segwitu bħal feedback u notifiki.
 2. l-impenn tal-kumpaniji li jintensifikaw il-kooperazzjoni u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki, anke billi jqisu l-kontribut rilevanti mill-NGOs, is-soċjetà ċivili, l-awtoritajiet Ewropej, nazzjonali u lokali u l-organizzazzjonijiet internazzjonali.
 3. Il-membri tal-Alleanza għandhom l-intenzjoni li jżidu s-sensibilizzazzjoni kif ukoll li jippromwovu u jżidu l-aċċess għal kontenut pożittiv, edukattiv u diversifikat online.

Koalizzjoni CEO għal Internet aħjar għat-tfal

Logo tal-koalizzjoni tas-CEO

Il-koalizzjoni tas-CEO biex ittejjeb l-Internet għat-tfal hija koalizzjoni kooperattiva u volontarja mfassla biex twieġeb għall-isfidi emerġenti li jirriżultaw mid-diversi modi li bihom iż-żgħażagħ Ewropej imorru online. Il-kumpaniji li huma firmatarji tal-koalizzjoni impenjaw ruħhom li jieħdu azzjoni pożittiva biex jagħmlu l-internet post aktar sikur għat-tfal. Huma impenjaw ruħhom għal azzjoni f’5 oqsma:

 1. għodod ta’ rappurtar sempliċi u robusti għall-utenti
 2. settings ta’ privatezza adattati għall-età
 3. użu usa’ tal-klassifikazzjoni tal-kontenut
 4. disponibbiltà u użu usa’ tal-kontrolli tal-ġenituri
 5. tneħħija effettiva ta’ materjal ta’ abbuż sesswali tat-tfal

Il-pjan ta’ ħidma tal-koalizzjoni, anness mad-dikjarazzjoni tal-iskop, fih skadenzi u indikaturi tal-prestazzjoni għal kull wieħed minn dawn il-punti ta’ azzjoni. Il-kumpaniji pproduċew rapporti ta’ azzjoni dwar ix-xogħol imwettaq matul l-ewwel sena tagħhom.

Kumpaniji firmatarji għall-koalizzjoni

Apple, BSkyB, BT, Dailymotion, Deutsche Telekom, Facebook, Franza Telecom — Orange, Google, Hyves, KPN, Liberty Global, LG Electronics, Mediaset, Microsoft, Netlog, Nintendo, Nokia, Opera Software, Riċerka fil-Mozzjoni, RTL Group, Samsung, Skyrock, Stardoll, Sulake, Telefonica, TeliaSonera, Telecom Italia, Telenor Group, Tuenti, Vivendi u Vodafone.

Prinċipji ta’ netwerking soċjali aktar sikuri

Il-prinċipji ta’ netwerking soċjali aktar sikur huma ftehim awtoregolatorju ffirmat mill-fornituri ewlenin tas-servizzi tan-netwerking soċjali fl-Ewropa, li impenjaw ruħhom li jimplimentaw miżuri biex jiżguraw is-sikurezza tal-minorenni fis-servizzi tagħhom.

l-adozzjoni tal-prinċipji hija kisba tat-Task Force tan-Netwerking Soċjali, imlaqqa’ fl-2008. It-task force laqqgħet flimkien 18-il netwerk soċjali ewlieni tal-Ewropa kif ukoll riċerkaturi u organizzazzjonijiet tal-benesseri tat-tfal biex jiddiskutu modi kif tista’ tittejjeb is-sikurezza tat-tfal li jużaw in-netwerks soċjali. l-għan kien li jiġi żviluppat sett ta’ linji gwida għall-użu tan-netwerks soċjali miż-żgħażagħ. Il-linji gwida għandhom jiġu adottati b’mod volontarju mill-industrija Ewropea.

Intlaħaq impenn biex jiġu stabbiliti prinċipji ta’ gwida għal netwerking soċjali aktar sikur, li ġew iffirmati minn 21 kumpanija.

Qafas Ewropew għal użu aktar sikur tal-mowbajl

Il-qafas Ewropew (.pdf) għal użu mobbli aktar sikur ta’ żgħażagħ u tfal iżgħar huwa r-riżultat ta’ diskussjonijiet li saru fi grupp ta’ livell għoli, li jistabbilixxi sensiela ta’ miżuri li l-firmatarji jimpenjaw ruħhom li jimplimentaw dwar is-servizzi tagħhom fl-Ewropa, inklużi:

 • kontroll tal-aċċess għall-kontenut adult
 • kampanji ta’ sensibilizzazzjoni għall-ġenituri u t-tfal
 • klassifikazzjoni tal-kontenut kummerċjali skont l-istandards nazzjonali ta’ deċenza u adegwatezza
 • il-ġlieda kontra l-kontenut illegali fuq il-mowbajls.

Il-kodiċijiet nazzjonali ġew iffirmati abbażi tal-Qafas Ewropew

 

L-aħħar aġġornament: 19 ta’ Lulju 2023

l-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tibgħat talba għal informazzjoni lil Amazon skont l-Att dwar is-Servizzi Diġitali

Il-Kummissjoni Ewropea bagħtet formalment lil Amazon talba għal informazzjoni skont l-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA). Il-Kummissjoni qed titlob lil Amazon biex tipprovdi aktar informazzjoni dwar il-miżuri li ħadet biex tikkonforma mal-obbligi relatati mal-valutazzjonijiet tar-riskju u l-miżuri ta’ mitigazzjoni biex tipproteġi lill-konsumaturi online, b’mod partikolari fir-rigward tad-disseminazzjoni ta’ prodotti illegali u l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali, kif ukoll dwar il-konformità tas-sistemi ta’ rakkomandazzjoni mad-dispożizzjonijiet rilevanti tad-DSA.

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tibgħat talbiet għal informazzjoni lil Meta u lil Snap skont l-Att dwar is-Servizzi Diġitali

Il-Kummissjoni Ewropea bagħtet formalment talbiet għal informazzjoni Meta u Snap skont l-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA). Il-Kummissjoni qed titlob lill-kumpaniji jipprovdu aktar informazzjoni dwar il-miżuri li ħadu biex jikkonformaw mal-obbligi tagħhom relatati mal-protezzjoni tal-minorenni skont id-DSA, inklużi l-obbligi relatati mal-valutazzjonijiet tar-riskju u l-miżuri ta’ mitigazzjoni biex jipproteġu lill-minorenni online, b’mod partikolari fir-rigward tar-riskji għas-saħħa mentali u s-saħħa fiżika, u dwar l-użu tas-servizzi tagħhom mill-minorenni.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-ħolqien ta’ Internet aħjar għat-tfal

l-Istrateġija għal Internet aħjar għat-tfal (BIK+) se tiżgura li t-tfal ikunu protetti, rispettati u mogħtija s-setgħa online.

Ara Wkoll

Forum għal Internet Aktar Sikur

Il-Forum għal Internet Aktar Sikur huwa l-konferenza internazzjonali annwali ewlenija dwar is-sikurezza online tat-tfal fl-Ewropa.

Jum għal Internet Aktar Sikur

Il-Jum għal Internet Aktar Sikur jippromwovi użu aktar sikur u responsabbli tat-teknoloġija online mit-tfal u ż-żgħażagħ madwar id-dinja.

Ċentri għal Internet Aktar Sikur

Iċ-Ċentri għal Internet Aktar Sikur jinfurmaw, jagħtu pariri u jassistu lit-tfal, lill-ġenituri, lill-għalliema u lill-persuni li jindukraw dwar kwistjonijiet diġitali u jiġġieldu kontra l-abbuż sesswali tat-tfal online.