Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopa kiibimäärus: Euroopa kiibialgatus

Euroopa kiibimääruse I sambaga luuakse Euroopa kiibialgatus, mille eesmärk on toetada tehnoloogilise suutlikkuse suurendamist ja innovatsiooni liidus, kaotades lõhe liidu tipptasemel teadus- ja innovatsioonisuutlikkuse ning nende tööstusliku kasutamise vahel.

Selleks on Euroopa kiipide algatusel järgmised viis tegevuseesmärki:

 1. Disainiplatvormi loomine

 2. Olemasolevate katseprojektide tõhustamine ja uute täiustatud katseliinide arendamine

 3. Kvantkiipide ja nendega seotud pooljuhttehnoloogiate väljatöötamise kiirendamise suutlikkuse suurendamine

 4. Pädevuskeskuste võrgustiku loomine kogu liidus

 5. Kiibifondi loomine, et hõlbustada eelkõige idufirmade, kasvufirmade, VKEde ja väikeste keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate juurdepääsu laenuvahenditele ja omakapitalile

Välja arvatud kiibifond (mida rakendavad Euroopa Innovatsiooninõukogu ja InvestEU), rakendatakse algatust peamiselt kiipide ühisettevõtte kaudu; varem tuntud kui peamiste digitehnoloogiate ühisettevõte.

Algatust toetatakse programmide „Euroopa horisont“ ja „Digitaalne Euroopa“ vahenditest.

100%
0
Top

Ülevaade Euroopa kiipide algatusest

Design platform - Chips Act

100%
0
Top

Projekteerimisplatvorm

Kiipide õigusaktis kavandatud kujundusplatvorm on pilvepõhine virtuaalne keskkond, mis tuleb teha kättesaadavaks kogu liidus, hõlmates mitmesuguseid projekteerimisvahendeid, alates IP-raamatukogudest kuni elektroonilise disaini automatiseerimise (EDA) vahendite ja tugiteenusteni. Platvorm on avatud, mittediskrimineeriv ja läbipaistev. See stimuleerib laialdast koostööd ökosüsteemi kasutajate ja peamiste osalejate vahel ning tugevdab Euroopa kiipide projekteerimise suutlikkust.

Piloodiliinid

Euroopa kiibialgatus hõlmab mitmeid katseliine protsesside arendamiseks, katsetamiseks ja katsetamiseks ning väikesemahuliseks tootmiseks. Need toimivad Euroopa teadus- ja arendustegevuse platvormina, millel on tööstuslik perspektiiv, et ületada lõhe laborist fabini.

Euroopa jaoks strateegilise tähtsusega kolme katseliini valdkonna mittetäielik loetelu on juba kindlaks määratud:

 • Alla 2 nm GAA protsessi tehnoloogia arendamine
 • FD-SOI tehnoloogia 10 nm juures ja alla selle
 • Heterogeenne integratsioon

Kvantkiibid ja nendega seotud pooljuhttehnoloogiad

Algatuses „Kiibid Euroopale“ keskendutakse ka tulevase põlvkonna infotöötluskomponentide erivajadustele, kasutades mitteklassikalisi põhimõtteid, eelkõige kiipe, mis kasutavad kvantefekte (st kvantkiipe).

Eelkõige toetatakse algatusega kvantkiipide projekteerimise raamatukogude, uute või olemasolevate katseliinide, puhaste ruumide ja valukodade väljatöötamist kvantkiipide prototüüpimiseks ja tootmiseks ning katseliinide toodetud täiustatud kvantkiipide katsetamiseks ja valideerimiseks.

100%
0
Right

Pädevuskeskused ja oskused

two people working at a computer

Pooljuhtide pädevuskeskustel on Euroopa kiipide algatuses oluline roll. Keskused pakuvad juurdepääsu tehnilistele teadmistele ja katsetele pooljuhtide valdkonnas, aidates ettevõtetel, eelkõige VKEdel läheneda ja parandada projekteerimissuutlikkust ning arendada oskusi. Pädevuskeskused osutavad teenuseid pooljuhtide sidusrühmadele, sealhulgas idufirmadele ja VKEdele.

100%
0
Left

Näiteks:

 • pilootliinidele ja projekteerimisplatvormile juurdepääsu hõlbustamine;
 • koolituse ja oskuste arendamise pakkumine, investorite leidmise toetamine;
 • jõuda vastavate vertikaalideni.

Teenuseid tuleks osutada avatud, läbipaistval ja mittediskrimineerival alusel. Iga pädevuskeskus peaks ühendama ja kuuluma pooljuhtide Euroopa pädevuskeskuste võrgustikku ning toimima juurdepääsupunktina teistele võrgu sõlmpunktidele.

Pooljuhtide tööstuse oskuste tugevdamiseks on algatuse „Kiibid Euroopale“ eesmärk: 

 • suurendada pooljuhtide sektori nähtavust ja atraktiivsust
 • toetada kõrgharidus- ja kutsekoolitusvõrgustike arendamist

 

 

100%
0
Left

Kiibifond

Eduka pooljuhiökosüsteemi väljaarendamiseks on vaja VKEde jaoks lihtsamat juurdepääsu rahastamisele ja investeerimisvõimalusi. Selleks luuakse Euroopa kiibialgatusega kiipide fond, et hõlbustada juurdepääsu laenuvahenditele ja omakapitalile, eelkõige idufirmade, kasvufirmade, VKEde ja väikeste keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate jaoks pooljuhtide väärtusahelas, InvestEU fondi ja Euroopa Innovatsiooninõukogu kaudu.

100%
0
Left