Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Actul european privind cipurile: Inițiativa „Cipuri pentru Europa”

Pilonul I al Actului european privind cipurile instituie inițiativa „Cipuri pentru Europa”, care are ca obiectiv sprijinirea consolidării capacităților tehnologice și a inovării în Uniune prin reducerea decalajului dintre capacitățile avansate de cercetare și inovare ale Uniunii și exploatarea industrială a acestora.

În acest scop, inițiativa „Cipuri pentru Europa” are următoarele cinci obiective operaționale:

 1. Crearea unei platforme de proiectare

 2. Consolidarea liniilor pilot existente și dezvoltarea de noi linii-pilot avansate

 3. Consolidarea capacităților pentru accelerarea dezvoltării cipurilor cuantice și a tehnologiilor asociate cu semiconductorii

 4. Crearea unei rețele de centre de competență în întreaga Uniune

 5. Crearea unui fond pentru cipuri pentru a facilita accesul la finanțarea prin îndatorare și la capitaluri proprii, în special pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile în curs de extindere, IMM-uri și întreprinderile mici cu capitalizare medie

Cu excepția Fondului pentru cipuri (care va fi pus în aplicare de Consiliul European pentru Inovare și InvestEU), inițiativa va fi pusă în aplicare în principal prin intermediul întreprinderii comune pentru cipuri, cunoscută anterior sub denumirea de întreprinderea comună „Tehnologii digitale esențiale”.

Inițiativa este sprijinită prin finanțare din partea programelor Orizont Europa și Europa digitală.

Prezentare generală a inițiativei „Cipuri pentru Europa”

Design platform - Chips Act

Platformă de proiectare

Platforma de proiectare propusă în Legea privind cipurile este un mediu virtual bazat pe cloud care urmează să fie pus la dispoziție în întreaga Uniune, integrând o gamă largă de facilități de proiectare, de la biblioteci IP la instrumente de automatizare a proiectării electronice (EDA), precum și servicii de asistență. Platforma va fi accesibilă într-un mod deschis, nediscriminatoriu și transparent. Aceasta va stimula o cooperare amplă între utilizatori și principalii actori ai ecosistemului și va consolida capacitatea Europei de proiectare a cipurilor.

Linii pilot

Inițiativa „Cipuri pentru Europa” include o serie de linii-pilot pentru dezvoltarea, testarea și experimentarea proceselor, precum și pentru producția la scară mică. Acestea vor servi drept platformă pentru cercetarea și dezvoltarea europeană, cu o perspectivă industrială, pentru a reduce decalajul de la laborator la fab.

A fost deja identificată o listă neexhaustivă a trei domenii-pilot de importanță strategică pentru Europa:

 • Sub-2 nm Dezvoltarea tehnologiei procesului GAA
 • Tehnologia FD-SOI la 10 nm și mai jos
 • Integrare eterogenă

Cipuri cuantice și tehnologii asociate cu semiconductorii

Inițiativa „Cipuri pentru Europa” se va concentra, de asemenea, asupra nevoilor specifice ale viitoarei generații de componente de prelucrare a informațiilor care exploatează principiile neclasice, în special cipurile care exploatează efectele cuantice (de exemplu, cipurile cuantice).

În special, inițiativa va sprijini dezvoltarea bibliotecilor de proiectare pentru cipuri cuantice, linii-pilot noi sau existente, săli curate și turnătorii pentru crearea de prototipuri și producerea de cipuri cuantice, precum și facilități pentru testarea și validarea cipurilor cuantice avansate produse de liniile-pilot.

Centre de competență și competențe

two people working at a computer

Centrele de competență în domeniul semiconductorilor joacă un rol esențial în inițiativa „Cipuri pentru Europa”. Centrele vor oferi acces la expertiză tehnică și experimentare în domeniul semiconductorilor, ajutând întreprinderile, în special IMM-urile, să abordeze și să îmbunătățească capacitățile de proiectare și dezvoltarea competențelor. Centrele de competență vor furniza servicii părților interesate din domeniul semiconductorilor, inclusiv întreprinderilor nou-înființate și IMM-urilor.

Printre exemple se numără:

 • facilitarea accesului la liniile pilot și la platforma de proiectare;
 • furnizarea de formare și de dezvoltare a competențelor, sprijin pentru găsirea de investitori;
 • pentru a ajunge la verticalele relevante.

Serviciile ar trebui furnizate în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu. Fiecare centru de competență ar trebui să se conecteze și să facă parte din rețeaua europeană de centre de competență în domeniul semiconductorilor și ar trebui să acționeze ca punct de acces la alte noduri ale rețelei.

Pentru a consolida competențele în industria semiconductorilor, inițiativa „Cipuri pentru Europa” își propune să 

 • creșterea vizibilității și atractivității sectorului semiconductorilor
 • sprijinirea dezvoltării rețelelor de învățământ superior și formare profesională

 

 

Fondul pentru cipuri

Pentru a dezvolta un ecosistem prosper al semiconductorilor, este necesar un acces mai ușor la finanțare și oportunități de investiții pentru IMM-uri. În acest scop, inițiativa „Cipuri pentru Europa” instituie Fondul pentru cipuri pentru a facilita accesul la finanțarea prin îndatorare și la capitaluri proprii, în special pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile în curs de extindere, IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare medie din lanțul valoric al semiconductorilor, prin intermediul unui mecanism de finanțare mixtă în cadrul Fondului InvestEU și prin intermediul Consiliului european pentru inovare.