Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation results | Väljaanne

Lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia (BIK+) – konsultatsioonikokkuvõte

Käesolevas dokumendis kirjeldatakse üksikasjalikult konsultatsioonitulemusi lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia (BIK+) kontekstis.

graphic of child using laptop in foreground, teenager in background using mobile phone

Käesoleva dokumendi peamine eesmärk on anda ülevaade lastele parema interneti loomise Euroopa strateegiast (BIK+) ning kokkuvõte selle peamistest tulemustest ja järeldustest.

Sellega seoses võtab komisjon arvesse järgmist:

  • Tagasiside esitati vastusena algatuse tegevuskava avaldamisele.
  • #DigitalDecade4YOUth konsultatsiooni tulemused Euroopa laste, noorte, õpetajate ja haridustöötajatega.
  • Euroopa kodanike seas digimaailma eeliste ja probleemide teemal korraldatud veebiküsitluse tulemused.
  • 2021. aasta oktoobris toimunud rahvusvahelise iga-aastase konverentsi „Safer Internet Forum“ tulemused.
  • Sihtotstarbeliste konsultatsiooniseminaride tulemused tööstusega (allianss alaealiste paremaks kaitsmiseks internetis), liikmesriikidega (lastele turvalisema interneti eksperdirühm), teadlastega ja asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Allalaadimiseks

EC BIK Strategy consultation summary May 2022 (.pdf)
Laadi alla 

Related content

Avalda oma arvamust laste õiguste kohta internetis

Consultation | 01 september 2021

Kuidas saame tagada, et me edendame, kaitseme, austame ja järgime kõigi laste ja noorte õigusi, kui nad lähevad internetti? Avaldage arvamust konsultatsioonis #DigitalDecade4YOUth, mis kestab 1. septembrist kuni 11. oktoobrini 2021.