Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Consultation results | Publikacja

Europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci (BIK+) – podsumowanie konsultacji

W niniejszym dokumencie przedstawiono wnioski z konsultacji w kontekście europejskiej strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci (BIK+).

graphic of child using laptop in foreground, teenager in background using mobile phone

Głównym celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie przeglądu europejskiej strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci (BIK+) oraz podsumowania jej głównych wyników i wniosków.

W związku z tym Komisja rozważy:

  • Informacje zwrotne przekazane w odpowiedzi na publikację planu działania inicjatywy.
  • Wyniki konsultacji #DigitalDecade4YOUth z europejskimi dziećmi, młodzieżą, nauczycielami i edukatorami.
  • Wyniki ankiety internetowej przeprowadzonej wśród obywateli europejskich na temat korzyści i wyzwań w świecie cyfrowym.
  • Wyniki międzynarodowej dorocznej konferencji „Forum Bezpieczniejszego Internetu” w październiku 2021 r.
  • Wyniki ukierunkowanych warsztatów konsultacyjnych z przedstawicielami przemysłu (Sojusz na rzecz lepszej ochrony małoletnich w internecie), państw członkowskich (grupa ekspertów ds. bezpieczniejszego internetu dla dzieci), badaczy i odpowiednich organizacji międzynarodowych.

Pliki do pobrania

EC BIK Strategy consultation summary May 2022 (.pdf)
Pobierz 

Related content

Wyraź swoją opinię na temat praw dziecka w internecie

Consultation | 01 wrzesień 2021

W jaki sposób możemy zapewnić promowanie, ochronę, poszanowanie i przestrzeganie praw wszystkich dzieci i młodzieży w internecie? Zabierz głos w konsultacjach #DigitalDecade4YOUth trwających od 1 września do 11 października 2021 r.