Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation results | Foilseachán

Straitéis Eorpach ar mhaithe le hIdirlíon níos fearr do Leanaí (BIK+) — Achoimre comhairliúcháin

Tá cur síos sa pháipéar seo ar thorthaí comhairliúcháin i gcomhthéacs na straitéise Eorpaí maidir le hidirlíon níos fearr do leanaí (BIK+).

graphic of child using laptop in foreground, teenager in background using mobile phone

Is é príomhchuspóir an doiciméid seo forléargas a thabhairt ar an straitéis Eorpach le haghaidh próiseas comhairliúcháin idirlín níos fearr do leanaí (BIK+) agus achoimre ar a phríomhthorthaí agus a phríomhchonclúidí.

Dá réir sin, breithneoidh sé an méid seo a leanas:

  • Aiseolas a cuireadh isteach mar fhreagairt ar fhoilsiú Threochlár an tionscnaimh.
  • Torthaí ón gcomhairliúchán #DigitalDecade4YOUth le leanaí, daoine óga, múinteoirí agus oideoirí Eorpacha.
  • Torthaí ó chomhairliúchán suirbhé ar líne i measc shaoránaigh na hEorpa maidir le tairbhí agus dúshláin sa saol digiteach.
  • Torthaí ón gcomhdháil bhliantúil idirnáisiúnta ‘Fóram Idirlín Níos Sábháilte’ i mí Dheireadh Fómhair 2021.
  • Torthaí ó cheardlanna comhairliúcháin spriocdhírithe le lucht tionscail (Comhghuaillíocht chun mionaoisigh a chosaint níos fearr ar líne), ó na Ballstáit (an Sainghrúpa um Idirlíon Níos Sábháilte do Leanaí), ó thaighdeoirí agus ó eagraíochtaí idirnáisiúnta ábhartha.

Íoslódálacha

EC BIK Strategy consultation summary May 2022 (.pdf)
Íoslódáil 

Related content

Cuir do thuairim in iúl maidir le cearta leanaí ar líne

Consultation | 01 Meán Fómhair 2021

Conas is féidir linn a chinntiú go ndéanfaimid cearta gach linbh agus gach duine óg a chur chun cinn, a chosaint, a urramú agus a chomhlíonadh nuair a théann siad ar líne? Cloisimis uait sa chomhairliúchán #DigitalDecade4YOUth, a bheidh ar siúl ón 1 Meán Fómhair go dtí an 11 Deireadh Fómhair 2021.