Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Väljaanne

Komisjon avaldab komisjoni talituste töödokumendi, milles käsitletakse veebisisuteenuste piiriülest kaasaskantavust

Komisjon on avaldanud aruande veebisisuteenuste piiriülest kaasaskantavust käsitleva määruse (määrus (EL) 2017/1128) kohaldamise kohta, mida toetab uuring kaasaskantavuse eeskirjade praktilise kohaldamise kohta veebisisuteenuste pakkujate poolt (SMART 2019/0024).

Komisjoni talituste töödokument: Aruanne määruse (EL) 2017/1128 (mis käsitleb veebisisuteenuste piiriülest kaasaskantavust siseturul) kohaldamise kohta

Kaasaskantavuse määruse kohaselt on tasulised veebisisuteenused kohustatud pakkuma oma tellijatele piiriülest kaasaskantavust, kui nad reisivad või viibivad ajutiselt teistes liikmesriikides ilma lisakuludeta. Nad peavad võimaldama juurdepääsu samadele sisule ja funktsioonidele, mida pakutakse tellija elukohaliikmesriigis.

Käesolevas komisjoni talituste töödokumendis käsitletakse määruse kohaldamist. Nagu on nõutud artiklis 10, sisaldab see hinnangut selle kohta, kuidas veebisisuteenuse pakkujad kohaldavad kaasaskantavuse eeskirju, võttes arvesse õiguslikku, tehnoloogilist ja majanduslikku arengut. Üldiselt on ülekantavuse eeskirjad osutunud asjaosaliste, st tarbijate, teenuseosutajate ja õiguste omajate jaoks hästi toimivaks. Pärast kaasaskantavuse määruse jõustumist on tuvastatud vaid piiratud arv probleeme.

Käesolev komisjoni talituste töödokument on esitatud Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Arukas 2019/0024 uuring kaasaskantavuse määruse kohta

Uuringus hinnati kaasaskantavuse eeskirjade kohaldamist veebisisuteenuste pakkujate poolt, tarbijate kogemusi ning kaasaskantavuse määruse mõju teenuseosutajatele ja õiguste omajatele.

Allalaadimiseks

1) Staff Working Document - Report on the application of Regulation (EU) 2017/1128 on cross-border portability of online content services in the internal market
Laadi alla 
2) SMART 2019-0024 Study on Portability Regulation 2017.1128
Laadi alla 
3) Flash Eurobarometer 477a, Accessing Content Online, Cross-border Portability of Online Content Services and Intra-EU Calls, April 2019
Laadi alla 
4) European Audiovisual Observatory, First feedback from the implementation of the Portability Regulation by free online video services, July 2019
Laadi alla 
5) Portability regulation – Letter sent to competent national authorities by Director General of DG Connect, July 2018
Laadi alla 
6) Impact Assessment SWD (2015) 270 final
Laadi alla