Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

2023. aasta digiassamblee alustab keskendumist digitaalsele, avatud ja turvalisele Euroopale

Täna ja homme korraldab komisjon koos Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Rootsiga 2023. aasta digitaalse assamblee Stockholmis.

banner of the event with text Digital Assembly 2023

Copyright European Commission and Swedish Presidency of the Council of the EU

Käesoleval aastal keskendub üritus digitaalsele, avatud ja turvalisele Euroopale ning toob kokku sidusrühmad, tööstusjuhid ja poliitikakujundajad, et arutada ELi digikümnendi edusamme ning ühiseid ELi ja riiklikke investeeringuid, mida on vaja 2030. aasta eesmärkide saavutamiseks. Rootsi avaliku halduse minister Erik Slottner ja Rootsi tsiviilkaitseminister Carl-Oskar Bohlin teevad põhisõnavõtud.

Siseturuvolinik Thierry Breton ütles: 

Digiülemineku tempo on kiirenenud ja EL on teinud märkimisväärseid edusamme. Juhtalgatusi käsitlevad õigusaktid on juba jõus, samal ajal kui peamised ettepanekud andmete, digiidentiteeditasku, küberturvalisuse ja tehisintellekti kohta edenevad. Nüüd on oluline kiirendada ühisinvesteeringuid kujunemisjärgus tehnoloogiatesse, sealhulgas tehisintellekti, 5G/6Gsse, plokiahelasse, servpilve, pooljuhtidesse, kvant- ja superarvutitesse. EL, liikmesriigid ja ettevõtjad peavad tegema veelgi tihedamat koostööd, et Euroopa saaks jätkuvalt tehnoloogialiidriks.

Esimesel päeval keskendub digiassamblee sellele, kuidas Euroopa saab saavutada digikümnendi poliitikaprogrammi eesmärgid, kasutades selliseid vahendeid nagu Euroopa digitaristu konsortsium (EDIC), et käivitada mitut riiki hõlmavad projektid ning edendada investeeringuid ja innovatsiooni peamistes strateegilistes valdkondades, sealhulgas küberturvalisuse oskused, andmed, mitmekeelne tehisintellekt (tehisintellekt) ja turvalise plokiahela tehnoloogia kasutamine avalikus sektoris.

Selle aasta väljaandes korraldatakse ka istungeid ja arutelusid digitaalse ühtse andmeturu üle andmehaldust käsitleva õigusakti ja tulevase andmemääruse kontekstis; kvanttehnoloogia arendamisel tehtud edusammud; kübervastupidavusvõime; Euroopa küber- ja IKT-sektori konkurentsivõime, edendades turvalist ülemaailmset digitaalset ühenduvust; Euroopasloodud tehisintellekti üldine eesmärkProgrammi „Digitaalne Euroopa“ rahastamine; VKEde aitamine Euroopa digitaalse innovatsiooni keskustegaavaliku sektori digitaliseerimine; ning digitehnoloogiate rakendamine avalike teenuste ja Euroopa digiidentiteeditasku jaoks.

Lisateave 2023. aasta digiassamblee ja selle istungjärkude kohta

Jälgi sessioone: