Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Inauguracja zgromadzenia cyfrowego 2023 koncentruje się na cyfrowej, otwartej i bezpiecznej Europie

Dziś i jutro Komisja wraz ze szwedzką prezydencją Rady UE organizuje Zgromadzenie Cyfrowe w Sztokholmie w 2023 r.

banner of the event with text Digital Assembly 2023

Copyright European Commission and Swedish Presidency of the Council of the EU

Wydarzenie w tym roku koncentruje się na cyfrowej, otwartej i bezpiecznej Europie i skupia zainteresowane strony, liderów przemysłu i decydentów politycznych w celu omówienia postępów na drodze cyfrowej dekady UE oraz wspólnych unijnych i krajowych inwestycji niezbędnych do osiągnięcia celów na 2030 r. Przemówienia wygłoszą szwedzki minister administracji publicznej Erik Slottner i szwedzki minister obrony cywilnej Carl-Oskar Bohlin.

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, powiedział: 

Tempo transformacji cyfrowej przyspieszyło, a UE poczyniła znaczne postępy. Obowiązują już sztandarowe przepisy dotyczące platform internetowych, a kluczowe wnioski dotyczące danych, portfela tożsamości cyfrowej, cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji są w toku. Obecnie konieczne jest przyspieszenie wspólnych inwestycji w powstające technologie, w tym w dziedzinie sztucznej inteligencji, 5G/6G, blockchain, chmury brzegowej, półprzewodników, kwantowych i superkomputerów. UE, państwa członkowskie i przedsiębiorstwa muszą jeszcze ściślej ze sobą współpracować, aby zagwarantować, że Europa będzie nadal na drodze do stania się liderem technologicznym.

W pierwszym dniu Zgromadzenie Cyfrowe koncentruje się na tym, w jaki sposób Europa może osiągnąć cele programu dotyczącego cyfrowej dekady poprzez wykorzystanie narzędzi takich jak Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Cyfrowej (EDIC), aby zainicjować projekty wielonarodowe oraz wspierać inwestycje i innowacje w kluczowych obszarach strategicznych, w tym umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa, danych, wielojęzycznej sztucznej inteligencji (sztucznej inteligencji) oraz wykorzystania bezpiecznej technologii blockchain w sektorze publicznym.

Tegoroczna edycja będzie również obejmować sesje i dyskusje na temat jednolitego rynku cyfrowego danych w kontekście aktu w sprawie zarządzania danymi i przyszłego aktu w sprawie danych; postępy w rozwoju technologii kwantowychcyberodporność; konkurencyjność europejskich sektorów cybernetycznych i ICT, poprawa bezpiecznej globalnej łączności cyfrowejSztuczną inteligencję ogólną produkowaną w Europie; Finansowanie programu „Cyfrowa Europa”; pomoc MŚP za pośrednictwem europejskich centrów innowacji cyfrowychcyfryzacji sektora publicznego; oraz wdrażania technologii cyfrowych na potrzeby usług publicznych oraz europejskiego portfela tożsamości cyfrowej.

Więcej informacji na temat Zgromadzenia Cyfrowego 2023 i jego sesji

Obserwuj sesje: