Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

L-Assemblea Diġitali 2023 tibda tiffoka fuq Ewropa diġitali, miftuħa u sigura

Illum u għada, il-Kummissjoni flimkien mal-Presidenza Żvediża tal-Kunsill tal-UE, qed tospita l-Assemblea Diġitali 2023 fi Stokkolma.

banner of the event with text Digital Assembly 2023

Copyright European Commission and Swedish Presidency of the Council of the EU

L-avveniment din is-sena jiffoka fuq Ewropa diġitali, miftuħa u sigura u jlaqqa’ flimkien il-partijiet ikkonċernati, il-mexxejja tal-industrija u dawk li jfasslu l-politika biex jiddiskutu l-progress tal-perkors tad-Deċennju Diġitali tal-UE u l-investimenti konġunti tal-UE u dawk nazzjonali meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet tal-2030. Il-Ministru Żvediż għall-Amministrazzjoni Pubblika, Erik Slottner, u l-Ministru Żvediż għad-Difiża Ċivili, Carl-Oskar Bohlin, ser jagħmlu diskorsi ewlenin.

Thierry Breton, il-Kummissarju għas-Suq Intern, qal: 

Il-pass tat-tranżizzjoni diġitali aċċellera u l-UE għamlet progress sinifikanti. Il-leġiżlazzjoni ewlenija dwar il-pjattaformi online diġà hija fis-seħħ, filwaqt li l-proposti ewlenin dwar id-data, il-kartiera tal-identità diġitali, iċ-ċibersigurtà u l-IA qed javvanzaw. Issa huwa essenzjali li jitħaffu l-investimenti konġunti f’teknoloġiji emerġenti, inkluż fl-IA, 5G/6G, il-blockchain, il-cloud edge, is-semikondutturi, il-kwantum u s-superkompjuters. L-UE, l-Istati Membri u n-negozji jeħtieġ li jaħdmu flimkien aktar mill-qrib — biex jiżguraw li l-Ewropa tkompli fit-triq tagħha biex issir mexxejja tat-teknoloġija.

Fl-ewwel jum, l-Assemblea Diġitali tiffoka fuq kif l-Ewropa tista’ tilħaq il-miri tal-Programm ta’ Politika tad-Deċennju Diġitali billi tingrana għodod bħall-Konsorzju Ewropew għall-Infrastruttura Diġitali (EDIC) biex tagħti bidu għal proġetti multinazzjonali u biex trawwem l-investimenti u l-innovazzjoni f’oqsma strateġiċi ewlenin, inklużi l-ħiliet taċ-ċibersigurtà, id-data, l-IA multilingwi (intelliġenza artifiċjali) u l-użu ta’ teknoloġija tal-blockchain sigura fis-settur pubbliku.

L-edizzjoni ta’ din is-sena se tinkludi wkoll sessjonijiet u diskussjonijiet dwar is-suq uniku diġitali għad-data fil-kuntest tal-Att dwar il-Governanza tad-Data u l-Att dwar id-Data li jmiss; il-progress fl-iżvilupp ta’ teknoloġiji kwantistiċiir-reżiljenza ċibernetika; il-kompetittività tas-setturi Ewropej ċibernetiċi u tal-ICT, it-tisħiħ tal-konnettività diġitali globali siguraIA bi Skop Ġenerali magħmula fl-Ewropa; Il-finanzjament tal-Programm Ewropa Diġitali; għajnuna lill-SMEs b’ Hubs ta’ Innovazzjoni Diġitali Ewropejid-diġitalizzazzjoni tas-settur pubbliku; u l-implimentazzjoni tat-teknoloġiji diġitali għas-servizzi pubbliċi, u l-Kartiera Ewropea tal-Identità Diġitali.

Aktar informazzjoni dwar l-Assemblea Diġitali 2023 u s-sessjonijiet tagħha

Segwi s-sessjonijiet: