Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Цифровата асамблея през 2023 г. стартира с акцент върху цифрова, отворена и сигурна Европа

Днес и утре Комисията, заедно с шведското председателство на Съвета на ЕС, е домакин на Цифровата асамблея през 2023 г. в Стокхолм.

banner of the event with text Digital Assembly 2023

Copyright European Commission and Swedish Presidency of the Council of the EU

Тази година проявата е съсредоточена върху цифрова, отворена и сигурна Европа и събира заинтересовани страни, лидери от промишлеността и създатели на политики, за да обсъдят напредъка по пътя на цифровото десетилетие на ЕС и съвместните инвестиции на ЕС и националните инвестиции, необходими за успешното постигане на целите за 2030 г. Министърът на публичната администрация на Швеция Ерик Слотнер и министърът на гражданската отбрана на Швеция Карл-Оскар Болин ще направят основни изказвания.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, заяви: 

Темпът на цифровия преход се ускори и ЕС постигна значителен напредък. Законодателството за водещите онлайн платформи вече е в сила, а ключовите предложения относно данните, портфейла за цифрова самоличност, киберсигурността и ИИ напредват. Сега е от съществено значение да се ускорят съвместните инвестиции в нововъзникващи технологии, включително в ИИ, 5G/6G, блоковите вериги, периферните изчисления в облак, полупроводниците, квантовите и суперкомпютрите. ЕС, държавите членки и предприятията трябва да работят заедно още по-тясно, за да се гарантира, че Европа продължава по пътя си, за да се превърне в лидер в областта на технологиите.

На първия ден Асамблеята в областта на цифровите технологии се съсредоточава върху начините, по които Европа може да постигне целите на програмата за политиката за цифровото десетилетие, като използва инструменти като консорциума за европейска цифрова инфраструктура (EDIC) за стартиране на многонационални проекти и за насърчаване на инвестициите и иновациите в ключови стратегически области, включително умения в областта на киберсигурността, данни, многоезичен ИИ (изкуствен интелект) и използване на сигурни технологии на блоковата верига в публичния сектор.

Тазгодишното издание ще включва и сесии и дискусии относно цифровия единен пазар на данни в контекста на Законодателния акт за управление на данните и предстоящия Законодателен акт за данните; напредъка в разработването на квантови технологиикиберустойчивост; конкурентоспособност на европейските сектори на киберпространството и ИКТ, повишаване на сигурността на глобалната цифрова свързаност; Изкуственинтелект с общо предназначение, произведен в Европа; Финансиране попрограмата „Цифрова Европа“; подпомагане на МСП с европейските цифрови иновационни центровецифровизацията на публичния сектор; и прилагането на цифрови технологии за обществени услуги и европейския портфейл за цифрова самоличност.

Повече информация за Цифровата асамблея през 2023 г. и нейните сесии

Следете сесиите: