Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Väljaanne

Rahvusvaheline Ransomvaravastane algatus: küberturvalisuse alase koostöö ja meetmete tugevdamine

EL osales rahuvaravastase algatuse 2022. aasta tippkohtumisel Washingtonis 31. oktoobril ja 1. novembril, et tugevdada rahvusvahelist koostööd lunavara valdkonnas.

© iStock by Getty Images

Teise vastureageerimisalgatuse ehk CRI tippkohtumisel kinnitasid liikmed – Austraalia, Austria, Belgia, Brasiilia, Bulgaaria, Kanada, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, India, Iirimaa, Iisrael, Itaalia, Jaapan, Keenia, Leedu, Mehhiko, Madalmaad, Uus-Meremaa, Nigeeria, Norra, Poola, Korea Vabariik, Rumeenia, Singapur, Lõuna-Aafrika, Hispaania, Rootsi, Šveits, Araabia Ühendemiraadid, Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid, Ukraina ja hiljuti ühinenud Belgia – uuesti lunavaraohtude kõigi elementide vastu ning arutasid järgmisi samme. Nad kohustuvad jätkuvalt suurendama kollektiivset vastupanuvõimet lunavarale, tehes koostööd lunavara lõhkumiseks ja vastutustundlike osalejate jälitamiseks, võideldes lunavara ökosüsteemi aluseks oleva ebaseadusliku rahastamise vastu ning tehes koostööd erasektoriga, et kaitsta lunavararünnakute eest.

Eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks kohustuvad liikmed tegutsema pidevalt, nimelt kavatsevad nad:

  • Lunavara võitlejate vastutusele võtmine nende kuritegude eest ja neile turvapaiga andmata jätmine
  • Võidelda lunavaraettevõtjate suutlikkusega saada kasu ebaseaduslikust tulust, rakendades ja jõustades rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaseid meetmeid, sealhulgas „tunne oma klienti“ (KYC) eeskirju virtuaalvarade ja virtuaalvarateenuse osutajate suhtes
  • Häirida lunavaravaldkonnas tegutsejaid ja nende võimaldajaid ning tuua need kohtu ette võimalikult suures ulatuses, mis on iga partneri kohaldatavate õigusaktide ja asjaomaste ametiasutuste kohaselt lubatud.
  • Teha koostööd lunavara lõhkumisel, jagades vajaduse korral ja kooskõlas kohaldatavate õigusnormidega teavet taristu väärkasutamise kohta lunavararünnakute käivitamiseks, tagamaks, et riiklikku kübertaristut ei kasutata lunavararünnakuteks.

Lisaks tegid liikmed kokkuvõtte viie töörühma arengust, mis loodi algatuse raames, nimelt töörühmades, mis tegelevad järgmisega: Vastupanuvõime, diplomaatia, häired, võitlus ebaseadusliku rahastamise vastu ning avaliku ja erasektori partnerlus.  

Lunavara on ELi oluline prioriteet ja EL on pühendunud lunavara vastu võitlemisele eri valdkondades (vastupidavusvõime, diplomaatia, häired, ebaseaduslik rahastamine). Vastupanuvõime tugevdamine ja lunavararünnakute vastu võitlemine nõuab piiriülest koostööd, et töötada välja vahendid, jagada teavet, suurendada teadlikkust ja ennetada küberründeid. Lisateave ELi tegevuse kohta lunavara vastu võitlemisel.

 

Lisateavet ürituse ja selle tulemuste kohta leiate pärast tippkohtumist avaldatud ühisavaldusest.