Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikace

Mezinárodní iniciativa pro boj proti softwaru (International Counter Ransomware Initiative): posílení spolupráce a opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti

EU se ve dnech 31. října a 1. listopadu 2022 ve Washingtonu D.C. zúčastnila summitu iniciativy pro boj proti ransomware s cílem posílit mezinárodní spolupráci v oblasti ransomwaru.

© iStock by Getty Images

Členové – Austrálie, Rakousko, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dominikánská republika, Estonsko, Francie, Německo, Indie, Irsko, Izrael, Itálie, Japonsko, Keňa, Litva, Mexiko, Nizozemsko, Nový Zéland, Nigérie, Norsko, Polsko, Korejská republika, Rumunsko, Singapur, Jižní Afrika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy, Ukrajina a nově sousedící Belgie – znovu potvrdili své společné závazky bojovat proti všem prvkům hrozeb ransomware a projednali další kroky. Zavazují se pokračovat v budování kolektivní odolnosti vůči ransomware, spolupracovat na narušení ransomwaru a usilovat o odpovědné aktéry, bojovat proti nezákonnému financování, které je základem ransomwarového ekosystému, a spolupracovat se soukromým sektorem na obraně proti útokům ransomware.

Za účelem dosažení výše uvedených cílů se členové zavazují k nepřetržité činnosti, konkrétně mají v úmyslu:

  • Pohnat aktéry ransomwaru k odpovědnosti za jejich trestné činy a neposkytovat jim bezpečné útočiště
  • Bojovat proti schopnosti subjektů působících v oblasti ransomwaru těžit z nezákonných výnosů prováděním a prosazováním opatření proti praní peněz a financování terorismu, včetně pravidel „poznej svého klienta“ (KYC), pokud jde o virtuální aktiva a poskytovatele služeb virtuálních aktiv
  • Narušit a postavit před soud subjekty využívající ransomware a jejich zprostředkovatele, a to v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy každého partnera a příslušnými orgány
  • Spolupracovat na narušení ransomwaru sdílením informací, je-li to vhodné a v souladu s platnými právními předpisy, o zneužívání infrastruktury k zahájení ransomwarových útoků s cílem zajistit, aby vnitrostátní kybernetická infrastruktura nebyla používána při ransomwarových útocích

Členové dále zhodnotili vývoj v pěti pracovních skupinách, které byly v rámci iniciativy zřízeny, konkrétně v pracovních skupinách pro: Odolnost, diplomacie, narušení, boj proti nedovolenému financování a partnerství veřejného a soukromého sektoru.  

Ransomware je vysokou prioritou EU a EU je odhodlána bojovat proti ransomware v různých oblastech (odolnost, diplomacie, narušení, nezákonné financování). Posílení odolnosti a boj proti ransomwarovým útokům vyžaduje přeshraniční spolupráci na vývoji nástrojů, sdílení informací, zvyšování povědomí a předcházení kybernetickým útokům. Další informace o činnostech EU v boji proti ransomware.

 

Další informace o této akci a jejích výsledcích naleznete ve společném prohlášení zveřejněném po summitu.