Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Pubblikazzjoni

Inizjattiva Internazzjonali għall-Ġlieda Kontra r-Ransomware: it-tisħiħ tal-kooperazzjoni fil-qasam taċ-ċibersigurtà

L-UE pparteċipat fis-Summit tal-2022 tal-Inizjattiva Kontra r-Ransomware f’Washington D.C. fl-31 ta’ Ottubru u l-1 ta’ Novembru biex issaħħaħ il-kooperazzjoni internazzjonali dwar ir-ransomware.

© iStock by Getty Images

Fit-tieni Inizjattiva Kontra r-Ransomware, jew CRI, Summit, il-membri — l-Awstralja, l-Awstrija, il-Belġju, il-Brażil, il-Bulgarija, il-Kanada, il-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika Dominikana, l-Estonja, Franza, il-Ġermanja, l-Indja, l-Irlanda, l-Iżrael, l-Italja, il-Ġappun, il-Kenja, il-Litwanja, il-Messiku, in-Netherlands, in-New Zealand, in-Niġerja, in-Norveġja, il-Polonja, ir-Repubblika tal-Korea, ir-Rumanija, Singapore, l-Afrika t’Isfel, Spanja, l-Iżvezja, l-Iżvizzera, l-Emirati Għarab Magħquda, ir-Renju Unit, l-Istati Uniti, l-Ukrajna u, li ssieħbu reċentement, il-Belġju — affermaw mill-ġdid l-impenji konġunti tagħhom biex jiġġieldu kontra l-elementi kollha ta’ theddid ta’ ransomware u ddiskutew il-passi li jmiss. Huma jimpenjaw ruħhom li jkomplu jibnu reżiljenza kollettiva għar-ransomware, jikkooperaw biex ifixklu r-ransomware u jsegwu l-atturi responsabbli, jiġġieldu kontra l-finanzjament illeċitu li jirfed l-ekosistema tar-ransomware, kif ukoll jaħdmu mas-settur privat biex jiddefendu kontra attakki ta’ ransomware.

Biex jintlaħqu l-għanijiet imsemmija hawn fuq, il-membri jimpenjaw ruħhom għal azzjoni kontinwa, jiġifieri, għandhom l-intenzjoni li:

  • Iżommu l-atturi tar-ransomware responsabbli għar-reati tagħhom u ma jipprovduhomx kenn sikur
  • Jiġġieldu l-kapaċità tal-atturi tar-ransomware li japprofittaw minn rikavati illeċiti billi jimplimentaw u jinfurzaw miżuri kontra l-ħasil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu (AML/CFT), inklużi r-regoli “kun af il-klijent tiegħek” (KYC), għal assi virtwali u fornituri ta’ servizzi ta’ assi virtwali
  • Ifixkel u jressaq quddiem il-ġustizzja l-atturi tar-ransomware u l-faċilitaturi tagħhom, kemm jista’ jkun possibbli skont il-liġijiet applikabbli ta’ kull sieħeb u l-awtoritajiet rilevanti
  • Kollaborazzjoni fit-tfixkil tar-ransomware billi tiġi kondiviża informazzjoni, fejn xieraq u f’konformità mal-liġijiet u r-regolamenti applikabbli, dwar l-użu ħażin tal-infrastruttura għat-tnedija ta’ attakki ta’ ransomware biex jiġi żgurat li l-infrastruttura ċibernetika nazzjonali ma tkunx qed tintuża f’attakki ta’ ransomware

Aktar minn hekk, il-membri evalwaw l-iżviluppi fil-ħames gruppi ta’ ħidma li ġew stabbiliti taħt l-inizjattiva, jiġifieri l-gruppi ta’ ħidma dwar: Ir-reżiljenza, id-Diplomazija, il-Korruzzjoni, il-Ġlieda Kontra l-Finanzjament Illeċitu, u s-Sħubija Pubblika-Privata.  

Ir-ransomware huwa prijorità għolja tal-UE u l-UE hija impenjata li tiġġieled kontra r-ransomware f’oqsma differenti (reżiljenza, diplomazija, tfixkil, finanzjament illeċitu). It-tisħiħ tar-reżiljenza u l-ġlieda kontra l-attakki ransomware jeħtieġu kooperazzjoni transfruntiera biex jiġu żviluppati għodod, tiġi kondiviża l-informazzjoni, tittejjeb is-sensibilizzazzjoni u jiġu evitati l-attakki ċibernetiċi. Skopri aktar dwar l-attivitajiet tal-UE fil-ġlieda kontra r-ransomware.

 

Aqra aktar dwar l-avveniment u l-eżiti tiegħu fid-dikjarazzjoni konġunta ppubblikata wara s-Summit.