Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikācija

Starptautiskā pretradioprogrammatūras iniciatīva: kiberdrošības sadarbības un darbību stiprināšana

Lai stiprinātu starptautisko sadarbību izspiedējprogrammatūras jomā, ES piedalījās 2022. gada 31. oktobrī un 1. novembrī Vašingtonā notikušajā Ransomprogrammatūras apkarošanas iniciatīvas samitā.

© iStock by Getty Images

Otrajā pretradioprogrammatūras iniciatīvā jeb CRI samitā dalībnieki — Austrālija, Austrija, Beļģija, Brazīlija, Bulgārija, Kanāda, Horvātija, Čehijas Republika, Dominikānas Republika, Igaunija, Francija, Vācija, Indija, Īrija, Izraēla, Itālija, Japāna, Kenija, Lietuva, Meksika, Nīderlande, Jaunzēlande, Nigērija, Norvēģija, Polija, Korejas Republika, Rumānija, Singapūra, Dienvidāfrika, Spānija, Zviedrija, Šveice, Apvienotie Arābu Emirāti, Apvienotā Karaliste, Amerikas Savienotās Valstis, Ukraina un Beļģija — atkārtoti apstiprināja savas kopīgās saistības vērsties pret visiem izspiedējprogrammatūras draudu elementiem un apsprieda turpmākos pasākumus. Tās apņemas turpināt veidot kolektīvu noturību pret izspiedējprogrammatūru, sadarboties, lai sagrautu izspiedējprogrammatūru un vērstos pret atbildīgajiem dalībniekiem, apkarot nelikumīgu finansējumu, kas ir izspiedējprogrammatūras ekosistēmas pamatā, kā arī sadarboties ar privāto sektoru, lai aizsargātu pret izspiedējprogrammatūras uzbrukumiem.

Lai sasniegtu iepriekš minētos mērķus, locekļi apņemas pastāvīgi rīkoties, proti:

  • Saukt pie atbildības izspiedējprogrammatūras dalībniekus par saviem noziegumiem un nenodrošināt viņiem drošu patvērumu
  • Apkarot izspiedējprogrammatūras dalībnieku spēju gūt peļņu no nelikumīgi iegūtiem līdzekļiem, īstenojot un īstenojot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (AML/CFT) pasākumus, tostarp noteikumus par “pazīsti savu klientu” (KYC) attiecībā uz virtuāliem aktīviem un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem
  • Izjaukt un saukt pie atbildības izspiedējprogrammatūras dalībniekus un to veicinātājus, ciktāl tas ir pilnībā atļauts saskaņā ar katra partnera piemērojamajiem tiesību aktiem un attiecīgajām iestādēm;
  • Sadarboties izspiedējprogrammatūras sagraušanā, attiecīgā gadījumā un saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem apmainoties ar informāciju par infrastruktūras ļaunprātīgu izmantošanu izspiedējprogrammatūras uzbrukumu sākšanai, lai nodrošinātu, ka valsts kiberinfrastruktūra netiek izmantota izspiedējprogrammatūras uzbrukumos;

Turklāt locekļi izvērtē notikumu attīstību piecās darba grupās, kas izveidotas saskaņā ar iniciatīvu, proti, darba grupās par: Noturība, diplomātija, darbības pārtraukšana, cīņa pret nelikumīgu finansēšanu un publiskā un privātā sektora partnerība.  

Izspiedējprogrammatūra ir augsta ES prioritāte, un ES ir apņēmusies apkarot izspiedējprogrammatūru dažādās jomās (noturība, diplomātija, traucējumi, nelikumīga finansēšana). Noturības stiprināšanai un izspiedējprogrammatūras uzbrukumu apkarošanai ir vajadzīga pārrobežu sadarbība, lai izstrādātu rīkus, apmainītos ar informāciju, uzlabotu informētību un novērstu kiberuzbrukumus. Uzziniet vairāk par ES darbībām izspiedējprogrammatūras apkarošanā.

 

Vairāk par pasākumu un tā rezultātiem lasiet kopīgajā paziņojumā, kas publicēts pēc samita.