Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Julkaisu

BCO-verkoston vuosikonferenssi 2023

Euroopan laajakaistaa käsittelevien virastojen verkoston vuotuinen konferenssi tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden perusteellisiin keskusteluihin ja verkostoitumiseen.

2023 BCO Network Annual Conference

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Konferenssissa, joka on varattu yksinomaan kansallisille ja alueellisille laajakaistaa käsitteleville virastoille, pyritään edistämään merkityksellistä vaihtoa ja hyvien käytäntöjen jakamista laajakaistayritysten kesken ja pohtimaan laajakaistan käyttöönoton haasteita, odotuksia, tuen tarvetta ja esteitä.

Tarkastelemme yhdessä Euroopan komission korkean tason edustajien ja asiantuntijoiden kanssa maaseudun yhteyksiä, tutkimme digitaalisen vuosikymmenen yhteyksien kuilun rahoitusvaihtoehtoja ja toimitamme päivityksiä gigabitti-infrastruktuurisäädöksestä. Konferenssin päätteeksi aiomme käydä yksityiskohtaisen keskustelun merenalaisten kaapeleiden elintärkeiden infrastruktuurien suojaamisesta. 

KLO 9.00–9.30

Ilmoittautuminen ja tervetuliaiskahvi Foyerissa

KLO 9.30–9.35

Avajaiset ja tervetulleet

Carlota Reyners Fontana, markkinajohtaja ja asiat II: Tietotekniikka, viestintä ja viestimet, kilpailun pääosasto

9:35–9:50

Katsaus maaseudun yhteenliitettävyydestä
Mario Milouchev, YMP:n strategiasuunnitelmien II johtaja, linja D, maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto

KLO 9:50–10.30

Paneeli: Maaseudun yhteenliitettävyyteen liittyvät haasteet: Mitä maaseudun sidosryhmät tekevät maaseudun yhteyksien vauhdittamiseksi? Miten yritysten yhteenliittymät voivat tukea näitä ruohonjuuritason aloitteita?

 • David Lamb, ryhmänjohtaja, EU:n YMP-verkosto

 • Antonio Grasso, julkisten asioiden johtaja, European DIGITAL SME Alliance

 • Pascale Van Doren, ryhmäjohtaja, maaseutusopimuksen tukivirasto

 • Pehr Granfalk, Solnan kunnanvaltuuston jäsen Ruotsissa ja aihetta ”Digitaalinen häiriönsietokyky” käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä

  Moderointi: Jan Droege, BCO-tukijärjestely

KLO 10.30–11.15

Digitaalisen vuosikymmenen yhteyksien kuilun rahoittaminen (RRF, Verkkojen Eurooppa -välineen digitaaliosio ja muut välineet)

 • Franco Accordino, yksikönpäällikkö, viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto B5
 • Ismini Papakirillou, Euroopan investointirahasto (EIR)
 • Felicia Stanescu, yksikönpäällikkö, SG.RECOVER.C2

KLO 11.15–11.30

GIA:n tilannekatsaus –
apulaisyksikönpäällikkö,
viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto B1 (vahvistettava)

KLO 11.30–12.30

Merenalaisten kaapeleiden elintärkeiden infrastruktuurien suojaaminen

 • Giorgios Tselentis, viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto B5
 • Fergal Mulligan & Patrick Neary, BCO Ireland
 • Vincent Lemaire, ASN:n erityishankkeiden varapuheenjohtaja ja Europacablen puheenjohtaja
 • Merenalaiset datakaapelit -tiimi
 • Elizabeth Sandstro-m Greenfield, BCO Ruotsi

Vetäjänä viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian yksikön päällikkö Peter Stuckmann