Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Oikeudellinen huomautus

Tällä sivustolla oleviin tietoihin sovelletaan vastuuvapauslauseketta, tekijänoikeusilmoitusta ja henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä.

Vastuuvapauslauseke

Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto ylläpitää tätä verkkosivustoa Euroopan komission puolesta parantaakseen yleisön tiedonsaantia sen aloitteista ja Euroopan unionin politiikoista yleensä. Tavoitteenamme on pitää nämä tiedot ajantasaisina ja paikkansapitävinä. Jos havaitsemme virheet, yritämme korjata ne. Komissio ei kuitenkaan ota vastuuta tai vastuuta tällä sivustolla olevista tiedoista.

Nämä tiedot ovat:

 • ainoastaan yleisluonteinen, eikä sen tarkoituksena ole käsitellä yksittäisen henkilön tai yhteisön erityisolosuhteita.
 • ei välttämättä kattava, täydellinen, tarkka tai ajantasainen
 • joskus linkitetty ulkoisiin kohteisiin, joihin komission yksiköt eivät voi vaikuttaa ja joista komissio ei vastaa
 • ei ammatillinen tai oikeudellinen neuvonta (jos tarvitset erityistä neuvontaa, sinun on aina neuvoteltava sopivan pätevän ammattilaisen kanssa).

Huomaa, että ei voida taata, että verkossa saatavilla oleva asiakirja vastaa täsmälleen virallisesti hyväksyttyä tekstiä. Ainoastaan Euroopan unionin virallinen lehti (painettu painos tai 1. heinäkuuta 2013 alkaen EUR-Lex-verkkosivustollaoleva sähköinen painos) on todistusvoimainen ja sillä on oikeusvaikutuksia.

Tavoitteenamme on minimoida teknisten virheiden aiheuttamat häiriöt. Jotkin sivustollamme olevat tiedot ovat kuitenkin mahdollisesti luotuja tai rakennettu tiedostoihin tai muotoihin, jotka eivät ole virheettömiä, emmekä voi taata, että tällaiset ongelmat eivät keskeytä tai muutoin vaikuta palveluumme. Komissio ei vastaa tällaisista ongelmista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai linkitettyjen ulkopuolisten sivustojen käytöstä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa komission vastuuta sovellettavan kansallisen lainsäädännön vaatimusten vastaisesti eikä sulkea pois komission vastuuta asioista, joita ei voida sulkea pois kyseisen lain nojalla.

Tekijänoikeusilmoitus

© Euroopan unioni, 1995–2023

Komission uudelleenkäyttöpolitiikka pannaan täytäntöön komission asiakirjojen uudelleenkäytöstä 12 päivänä joulukuuta 2011 annetulla komission päätöksellä.

Ellei toisin mainita (esim. yksittäisissä tekijänoikeusilmoituksissa), EU:n omistama sisältö on lisensoitu Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) -lisenssillä. Tämä tarkoittaa, että uudelleenkäyttö on sallittua edellyttäen, että asianmukainen hyvitys annetaan ja muutokset ilmoitetaan.

Sinua saatetaan vaatia poistamaan lisäoikeuksia, jos tietty sisältö kuvaa yksilöitävissä olevia yksityishenkilöitä tai sisältää kolmannen osapuolen teoksia. Jos haluat käyttää tai jäljentää sisältöä, joka ei ole EU:n omistuksessa, sinun on ehkä pyydettävä lupa suoraan oikeudenhaltijoilta. Ohjelmistot tai asiakirjat, jotka kuuluvat teollisoikeuksien piiriin, kuten patentit, tavaramerkit, rekisteröidyt mallit, logot ja nimet, eivät kuulu komission uudelleenkäyttöpolitiikan piiriin, eikä niitä ole lisensoitu teille.

Luotonantoa koskevat ohjeet

Digitaalisen median osalta luotto olisi annettava seuraavasti:

 • työnimitys,
 • määritä työ Euroopan unionille,
 • lähdetyön URL-osoite on sen digitaalisen strategian verkkosivuston URL-osoite, jossa työ on julkaistu.

 Painetuista julkaisuista hyvitys on annettava seuraavasti:

 • työnimitys,
 • ilmoittakaa tekijän (tekijöiden) nimi,
 • määritä työ Euroopan unionille,
 • ilmoittakaa julkaisuviitteet,
 • lähde: Euroopan komissio, Digital Strategy digital-strategy.ec.europa.eu.

Huomaathan, että painettujen julkaisujen osalta riittää, että julkaisuun lisättäisiin maininta suoraan (ja ainoastaan).

Elämäkertojen tietosuojaseloste

Käsittelytoimi: Elämäkerrat digitaalistrategian verkkosivustolla

Rekisterinpitäjä: Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto; Viestintäyksikkö (CNECT.D.4)

Tietueen viite: DPR-EC-04786

Miksi ja miten käsittelemme henkilötietojasi

Käsittelyn tarkoitus: Euroopan komissio, viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto Viestintäyksikkö (CNECT.D.4) antaa viestintäryhmän valitsemille henkilöille mahdollisuuden julkaista elämäkertansa digitaalistrategian verkkosivustolla.

Yleisimpiä käyttötapoja elämäkertaan ovat: blogikirjoituksen tekijän, konferenssin puhujan tai komissiota neuvovan asiantuntijaryhmän jäsenen tietojen julkaiseminen jne.

Millä oikeudellisilla perusteilla käsittelemme henkilötietoja

Käsittelemme henkilötietoja, koska olet antanut nimenomaisen suostumuksesi rekisterinpitäjälle lähetetyllä sähköpostiviestillä ( asetuksen (EU) 2018/1725) 5 artiklan 1 kohdan d alakohta.

Mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme edelleen

Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto; Viestintäyksikkö (CNECT.D.4) julkaisee rekisteröidyn antamia henkilötietoja:

 • Nimi (henkilö ja perhe)
 • Muotokuva (valinnainen)
 • Henkilöiden elämäkerta

Rekisteröity lähettää edellä mainitut tiedot verkkosivuston toimittajille, jotka julkaisevat ne verkkosivustolla.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi

Elämäkerrat ovat osa verkkosivuston julkisesti saatavilla olevaa sisältöä ja ne pysyvät siellä koko tämän verkkosivuston elinkaaren ajan.

Toimittaja poistaa elämäkerran viikon kuluessa rekisteröidyn pyynnöstä.

Miten suojaamme ja suojaamme henkilötietojasi

Kaikki henkilötiedot tallennetaan Euroopan komission palvelimille. Kaikki käsittelytoimet toteutetaan viestintä- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta Euroopan komissiossa 10 päivänä tammikuuta 2017 annetun komission päätöksen (EU, Euratom) 2017/46 mukaisesti.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi ja kenelle ne luovutetaan

Elämäkerta on kaikkien internetin käyttäjien saatavilla siitä lähtien, kun se julkaistaan digitaalistrategian verkkosivustolla.

Mitkä ovat oikeutesi ja miten voit käyttää niitä

Asetuksen (EU) 2018/1725 III luvussa (14–25 artikla) tarkoitettuna rekisteröidynä sinulla on oikeus tutustua henkilötietoihisi, oikaista niitä tai poistaa ne sekä oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Peruutus ei vaikuta käsittelyn laillisuuteen ennen kuin olet peruuttanut suostumuksesi.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tai ristiriidan sattuessa tietosuojavastaavaan. Tarvittaessa voit kääntyä myös Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä (CNECT-D4@ec.europa.eu) käyttää asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiaan tai esittää huomautuksia, kysymyksiä tai huolenaiheita tai valittaa henkilötietojesi keräämisestä ja käytöstä.

Komission tietosuojavastaava (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) asioissa, jotka liittyvät asetuksen (EU) 2018/1725 mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS edps@edps.europa.eu) voi tehdä valituksen, jos katsot, että asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiasi on loukattu rekisterinpitäjän suorittaman henkilötietojesi käsittelyn seurauksena.

Newsroom-ilmoitusten tietosuojaseloste

Tietueen viite: DPR-EC-03928

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on sitoutunut suojaamaan henkilötietojasi ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Komissio kerää ja käsittelee henkilötietoja luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 23 päivänä lokakuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti.

Tässä tietosuojaselosteessa selitetään henkilötietojesi käsittelyn syy, tapa, jolla keräämme, käsittelemme ja suojaamme kaikkia annettuja henkilötietoja, miten näitä tietoja käytetään ja mitä oikeuksia sinulla on henkilötietoihisi liittyen. Siinä täsmennetään myös sen vastuullisen rekisterinpitäjän yhteystiedot, jonka kanssa voit käyttää oikeuksiasi, tietosuojavastaavan ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.

Jäljempänä on esitetty Euroopan komission yksiköiden suorittamaa käsittelytoimea ”Hallinnoi tilausten vastaanottamista Newsroomin kautta” koskevat tiedot. 

Miksi ja miten käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelyn tarkoitus: rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee henkilötietojasi, jotta voit saada uutiskirjeemme tai ilmoitustemme kautta tietoja, joita olet pyytänyt eri aiheista Euroopan komission a) palvelu(i)lla.

Henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, mukaan lukien profilointi.

Millä oikeudellisella perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Olet tilannut tiedot eri aiheista a) Euroopan komission palvelu(i)ssa. Käsittelemme henkilötietojasi, koska olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, jotta voimme vastaanottaa pyydetyt tiedot uutiskirjeemme tai ilmoitustemme kautta.

Mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme edelleen?

Tämän käsittelyn suorittamiseksi rekisterinpitäjä kerää seuraavat henkilötietoryhmät:

 • sähköpostiosoitteesi; 
 • ilmoitusten tiheys ja 
 • kiinnostavia aiheita. 

Näitä henkilötietoja tarvitaan palvelun toimittamisen varmistamiseksi tilaajana.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietojasi vain viiden vuoden ajan siitä, kun olet viimeksi ollut vuorovaikutuksessa komission yksiköiden kanssa tai kunnes pyydät henkilötietojesi poistamista.

Jos olet luonut profiilin hyötyäksesi Connect Newsroomin palveluista, voit muokata niihin liittyviä henkilötietoja milloin tahansa. Voit myös poistaa profiilisi ja profiiliisi liittyvät henkilötiedot. 

Voit myös kirjoittaa omalle postilaatikkoon CNECT-NEWSROOM@ec.europa.eu ja pyytää, että tilaus perutaan postituslistalta tai seuraa saamasi tietosähköpostin peruutuslinkkiä. 

Miten suojaamme ja suojaamme henkilötietojasi?

Kaikki sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot (sähköpostit, asiakirjat, tietokannat, ladatut tietoerät jne.) tallennetaan Euroopan komission palvelimille. Kaikki käsittelytoimet toteutetaan viestintä- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta Euroopan komissiossa 10 päivänä tammikuuta 2017 annetun komission päätöksen (EU, Euratom) 2017/46 mukaisesti.

Komissio on ottanut käyttöön useita teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi. Teknisiin toimenpiteisiin kuuluvat asianmukaiset toimet, joilla puututaan verkkoturvallisuuteen, tietojen katoamisen, muuttamisen tai luvattoman käytön riskiin, ottaen huomioon käsittelyyn liittyvät riskit ja käsiteltävien henkilötietojen luonne. Organisatorisiin toimenpiteisiin kuuluu henkilötietojen saannin rajoittaminen ainoastaan niille valtuutetuille henkilöille, joilla on oikeutettu tarve saada tietoja tätä käsittelyä varten.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi ja kenelle niitä luovutetaan?

Pääsy henkilötietoihisi annetaan tämän käsittelyn suorittamisesta vastaavalle komission henkilöstölle ja muulle valtuutetulle komission henkilöstölle ”tarve tietää” -periaatteen mukaisesti. Tällainen henkilöstö noudattaa lakisääteisiä ja tarvittaessa ylimääräisiä luottamuksellisuutta koskevia sopimuksia.

Asetuksen (EU) 2018/1725 3 artiklan 13 kohdan mukaisesti viranomaisia (esim. tilintarkastustuomioistuin, EU:n tuomioistuin), jotka voivat saada henkilötietoja tietyn tutkimuksen yhteydessä unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ei pidetä vastaanottajina. Kyseisten viranomaisten suorittamassa tietojen jatkokäsittelyssä on noudatettava sovellettavia tietosuojasääntöjä käsittelyn tarkoitusten mukaisesti.

Keräämiämme tietoja ei luovuteta millekään kolmannelle osapuolelle, paitsi siinä laajuudessa ja siinä tarkoituksessa, jota laki saattaa edellyttää.

Mitkä ovat oikeutesi ja miten voit käyttää niitä? 

Sinulla on asetuksen (EU) 2018/1725 III luvun (14–25 artikla) mukaiset rekisteröitynä erityiset oikeudet, erityisesti oikeus tutustua henkilötietoihisi ja oikaista ne, jos henkilötietosi ovat virheellisiä tai puutteellisia. Sinulla on tarvittaessa oikeus poistaa henkilötietosi, rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi toimittamiseen Rekisterinpitäjälle tätä käsittelyä varten. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle osoitteeseen CNECT-D4@ec.europa.eu. Peruutus ei vaikuta käsittelyn laillisuuteen ennen kuin olet peruuttanut suostumuksesi.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tai ristiriidan sattuessa tietosuojavastaavaan. Tarvittaessa voit kääntyä myös Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen. Heidän yhteystietonsa annetaan jäljempänä kohdassa ”Yhteystiedot”.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi yhden tai useamman käsittelytoimen yhteydessä, ilmoittakaa niiden kuvaus (eli niiden rekisteriviitteet, jotka on määritelty kohdassa ”Mistä tarkempia tietoja on saatavilla?”.

Yhteystiedot

 • Rekisterinpitäjä

Jos haluat käyttää asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiasi, jos sinulla on kommentteja, kysymyksiä tai huolenaiheita tai jos haluat tehdä valituksen henkilötietojesi keräämisestä ja käytöstä, ota yhteyttä rekisterinpitäjään osoitteessa CNECT-D4@ec.europa.eu.

 • Komission tietosuojavastaava

Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan data-protection-officer@ec.europa.eu asioissa, jotka liittyvät henkilötietojesi käsittelyyn asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti.

 • Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS)

Sinulla on oikeus hakea muutosta Euroopan tietosuojavaltuutetulta (edps@edps.europa.eu), jos katsot, että asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiasi on loukattu rekisterinpitäjän suorittaman henkilötietojesi käsittelyn seurauksena.

Mistä löydät tarkempia tietoja?

Komission tietosuojavastaava (DPO) julkaisee rekisterin kaikista Euroopan komission suorittamista henkilötietojen käsittelytoimista, jotka on dokumentoitu ja ilmoitettu hänelle. Voit käyttää rekisteriä seuraavan linkin kautta: http://ec.europa.eu/dpo-register

Tämä erityinen käsittelytoimi on sisällytetty tietosuojavastaavan julkiseen rekisteriin seuraavasti: DPR-EC-03928.

Monikielisyys

CNECT-pääosasto luo parhaillaan monikielistä verkkosivustoa, jotta käyttäjät voivat tutustua tietoihin kaikilla EU:n virallisilla kielillä. 

Verkkosivut ovat tällä hetkellä saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä iiriä lukuun ottamatta. Irlanti otetaan käyttöön vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Komission kielitieteilijät ovat kääntäneet kunkin toimintalohkon aloitussivut. Muilla sivuilla käytetäänkomission konekäännöspalvelua (ks. erityinen tiedonanto).