Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Pubblikazzjoni

Konferenza Annwali tan-Netwerk tal-BCO tal-2023

Il-Konferenza Annwali tan-Netwerk tal-Uffiċċji Ewropej ta’ Kompetenza fil-Broadband (BCO) toffri opportunità unika għal diskussjonijiet fil-fond u netwerking.

2023 BCO Network Annual Conference

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Il-Konferenza, riżervata biss għall-Uffiċċji Nazzjonali u Reġjonali ta’ Kompetenza fil-Broadband (BCOs) tfittex li trawwem skambji sinifikanti u l-kondiviżjoni ta’ prattiki tajba fost il-BCOs u tirrifletti dwar l-isfidi, l-aspettattivi, il-ħtieġa għal appoġġ u l-ostakli għall-implimentazzjoni tal-broadband.

Flimkien ma’ rappreżentanti ta’ livell għoli mill-Kummissjoni Ewropea u l-esperti, se nidħlu fil-Konnettività Rurali, nesploraw l-għażliet ta’ finanzjament għad-Distakk fil-Konnettività tad-Deċennju Diġitali, u nipprovdu aġġornamenti dwar l-Att dwar l-Infrastruttura tal-Gigabits. Biex nikkonkludu l-Konferenza, ser ninvolvu ruħna f’diskussjoni dettaljata dwar il-protezzjoni tal-Infrastruttura Kritika għall-kejbils sottomarini. 

9: 00–9: 30

Reġistrazzjoni u Merħba tal-kafè fil-Foyer

9: 30–9: 35

Ftuħ u Merħba

Carlota Reyners Fontana, Direttur għas-Swieq u l-Każijiet II: Teknoloġija tal-Informazzjoni, Komunikazzjoni u Midja, DĠ COMP

9: 35–9: 50

Aġġornament dwar il-konnettività rurali
Mario Milouchev, Direttur tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK II, Direttorat D, DĠ AGRI

9: 50–10: 30

Panel: Sfidi għall-Konnettività Rurali: X’qed jagħmlu l-partijiet ikkonċernati rurali biex jaċċelleraw il-konnettività rurali? Kif jistgħu l-BCOs jappoġġaw dawn l-inizjattivi lokali

 • David Lamb, Kap tat-Tim, Netwerk tal-PAK tal-UE

 • Antonio Grasso, Direttur għall-Affarijiet Pubbliċi, Alleanza Ewropea għall-SMEs DIGITAL

 • Pascale Van Doren, Kap tat-Tim, Uffiċċju ta’ Appoġġ għall-Patt Rurali

 • Pehr Granfalk, Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Solna fl-Iżvezja u relatur tal-Opinjoni tal-KtR li għaddejja bħalissa dwar ir-Reżiljenza Diġitali

  Moderazzjoni: Jan Droege, Faċilità ta’ Appoġġ tal-BCO

10: 30–11.15

Il-finanzjament tad-Diskrepanza fil-Konnettività tad-Deċennju Diġitali (RRF, FNE Diġitali u strumenti oħra)

 • Franco Accordino, Kap tal-Unità, DĠ CNECT.B5
 • Ismini Papakirillou, Fond Ewropew tal-Investiment (FEI)
 • Felicia Stanescu, Kap tal-Unità, SG.RECOVER.C2

11: 15–11.30

Aġġornament dwar il-GIA — is-sitwazzjoni attwali
Viċi Kap tal-Unità, B1 DĠ CNECT (għad irid jiġi kkonfermat)

11: 30–12: 30

Protezzjoni tal-Infrastruttura Kritika għal kejbils sottomarini

 • Giorgios Tselentis, DĠ CNECT B5
 • Neary Fergal Mulligan & ampPatrick, BCO Ireland
 • Vincent Lemaire, Viċi President Proġetti Speċjali fl-ASN &President tal-Europacable
 • Tim tal-kejbils tad-data sottomarini
 • Elizabeth Sandstro ▶ m Greenfield, BCO l-Iżvezja

Moderat minn Peter Stuckmann, Kap tal-Unità tan-Netwerks tal-Komunikazzjonijiet, il-Kontenut u t-Teknoloġija, DĠ CNECT