Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Julkaisu

Vuoden 2021 työpajat tekoälyn alakohtaisista testaus- ja kokeilulaitoksista Digitaalinen Eurooppa -ohjelman puitteissa

Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston robotiikka- ja tekoälyyksikkö järjesti kesäkuussa 2021 joukon työpajoja tekoälyn testaus- ja kokeilujärjestelyjen käsitteen tarkentamiseksi kutsuttujen asiantuntijoiden ja kansallisten valtuuskuntien avustuksella.

Taustaa

Nämä testaus- ja kokeilulaitokset ovat erikoistuneita laajamittaisia vertailupaikkoja, jotka ovat avoimia kaikille teknologian tarjoajille eri puolilla Eurooppaa ja joissa testataan ja testataan uusimpia tekoälypohjaisia pehmeitä ja laitteistoratkaisuja ja -tuotteita, robotit mukaan lukien, todellisissa ympäristöissä ja mittakaavassa. Tämä on tärkeä askel teknologian tuomiseksi markkinoille ja tekoälyn käyttöönoton lisäämiseksi Euroopassa. 

Näiden TEF-välineiden olisi tarjottava yhteinen, pitkälle erikoistunut resurssi, joka voidaan jakaa Euroopan tasolla, ja edistettävä luotettavan tekoälyn käyttöönottoa seuraavilla aloilla: terveys, maatalouselintarvikkeet, valmistusteollisuus, älykkäät kaupungit ja yhteisöt. Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa suunnitellaan myös teknologiakohtaisia TEF-välineitä, joissa keskitytään reuna-alueiden tekoälyyn, mutta ne eivät kuuluneet työpajasarjaan.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman tulevassa työohjelmassa vuosiksi 2021–2022 Euroopan komissio käynnistää ehdotuspyyntöjä näiden telineiden luomiseksi.

Työpajat

Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto kutsui asiantuntijoita ja maakohtaisia valtuuskuntia viiteen työpajaan, joissa käsiteltiin tiettyjen alojen TEF-järjestelmiä. Viisi työpajaa olivat seuraavat:

Työpaja maatalouden ja elintarvikkeiden tekoälyn TEF-välineistä 21. kesäkuuta

Työpaja tekoälyn TEF-järjestelmistä älykkäille kaupungeille ja yhteisöille 21. kesäkuuta

Tehdasteollisuuden tekoälyn TEF-työpaja 22. kesäkuuta

Työpaja terveydenhuollon tekoälyn TEF-välineistä 24. kesäkuuta

Työpaja alakohtaisista tekoälyn TEF-välineistä yleensä 25. kesäkuuta

Komissio esitteli työpajoissa ajattelunsa ja kunnianhimonsa tulevia TEF-järjestelmiä varten ja pyysi asiantuntijoilta ja kansallisilta valtuuskunnilta näkemyksiä nykytilanteesta sekä niiden tarpeista ja rakenteesta.