Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Pubblikazzjoni

2021 sessjoni ta’ ħidma dwar l-Ittestjar Settorjali u l-Faċilitajiet ta’ Esperimentazzjoni għall-Intelliġenza Artifiċjali taħt il-Programm Ewropa Diġitali

F’Ġunju 2021, l-unità tar-robotika u l-intelliġenza artifiċjali tad-DĠ CNECT organizzat sensiela ta’ sessjonijiet ta’ ħidma biex tkompli tirfina l-kunċett ta’ faċilitajiet tal-ittestjar u tal-esperimentazzjoni għall-intelliġenza artifiċjali bl-għajnuna tal-esperti mistiedna u tad-delegazzjonijiet nazzjonali.

Sfond

Dawn il-faċilitajiet tal-ittestjar u tal-esperimentazzjoni (TEFs) se jkunu siti ta’ referenza speċjalizzati fuq skala kbira miftuħa għall-fornituri tat-teknoloġija kollha madwar l-Ewropa biex jittestjaw u jesperimentaw soluzzjonijiet u prodotti tal-hardware u tal-hardware ibbażati fuq l-IA l-aktar avvanzati, inklużi r-robots, f’ambjenti tad-dinja reali, u fuq skala kbira. Dan l-isforz huwa pass importanti biex it-teknoloġija tinġieb fis-suq u jitjieb l-użu akbar tal-IA fl-Ewropa. 

Dawn it-TEFs għandhom jipprovdu riżorsa komuni u speċjalizzata ħafna li għandha tiġi kondiviża fil-livell Ewropew u jrawmu l-użu ta’ IA affidabbli fl-oqsma li ġejjin: is-saħħa, l-ikel agrikolu, il-manifattura, il-bliet u l-komunitajiet intelliġenti. It-TEFs speċifiċi għat-teknoloġija li jiffukaw fuq l-IA edge huma ppjanati wkoll taħt id-DEP, iżda ma kinux parti mis-serje ta’ sessjonijiet ta’ ħidma.

Fil-programm ta’ ħidma li jmiss 2021–2022 tal-Programm Ewropa Diġitali, il-Kummissjoni Ewropea se tniedi sejħiet biex toħloq dawn it-TEFs.

Il-ħwienet tax-xogħol

Id-DĠ CNECT stieden esperti u delegazzjonijiet nazzjonali għal serje ta’ ħames workshops dwar it-TEFs għal setturi speċifiċi. Il-ħames workshops kienu:

Workshop dwar l-IA TEFs għal Agri-Food fl-21 ta’ Ġunju

Workshop dwar it-TEFs tal-IA għall-bliet u l-komunitajiet intelliġenti fl-21 ta’ Ġunju

Sessjoni ta’ ħidma dwar it-TEFs tal-IA għall-manifattura fit-22 ta’ Ġunju

Sessjoni ta’ ħidma dwar it-TEFs tal-IA għall-kura tas-saħħa fl-24 ta’ Ġunju

Sessjoni ta’ ħidma dwar it-TEFs settorjali tal-IA b’mod ġenerali fil-25 ta’ Ġunju

Fis-sessjonijiet ta’ ħidma, il-Kummissjoni ppreżentat il-ħsieb u l-ambizzjoni tagħha għat-TEFs futuri u talbet kontribut mill-esperti u d-delegazzjonijiet nazzjonali dwar ix-xenarju eżistenti u l-ħtiġijiet u l-istruttura tat-TEFs.