Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Julkaisu

Julistus eurooppalaisista digitaalisista oikeuksista ja periaatteista

Komissio on ehdottanut julistusta digitaalisista oikeuksista ja periaatteista ihmiskeskeistä digitalisaatiota varten.

description of the structure of the Digital Decade more on this at https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade

Ks. tiedonanto, ehdotettu julistus ja komission yksiköiden valmisteluasiakirja eurooppalaisista digitaalisista periaatteista. Tiedonanto ja ilmoitus ovat saatavilla kaikilla EU:n kielillä. 

Siirry eteenpäin seuraavaan: 

Komission tiedonanto

Julistus digitaalisista oikeuksista ja periaatteista

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja

Komission tiedonanto

Tiedonanto on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä:

Ehdotettu julistus

Ilmoitus on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä:

Valmisteluasiakirja

(saatavilla vain englanniksi)

Raportti sidosryhmien kuulemis- ja osallistamistoimista