Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikácia

Vyhlásenie o európskych digitálnych právach a zásadách

Komisia navrhla vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách digitálnej transformácie zameranej na človeka.

description of the structure of the Digital Decade more on this at https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade

Oznámenie, navrhované vyhlásenie a pracovný dokument útvarov Komisie o európskych digitálnych zásadách nájdete ďalej v texte. Oznámenie a vyhlásenie sú k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ. 

Nakloniť sa dopredu na: 

Oznámenie Komisie

Vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách

Pracovný dokument útvarov Komisie

Oznámenie Komisie

Oznámenie nájdete vo všetkých jazykoch EÚ:

Navrhované vyhlásenie

Vyhlásenie nájdete vo všetkých jazykoch EÚ:

Pracovný dokument útvarov Komisie

(len v anglickom jazyku)

Správa o konzultáciách so zainteresovanými stranami a činnostiach zameraných na zapojenie zainteresovaných strán