Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Väljaanne

Deklaratsioon Euroopa digiõiguste ja -põhimõtete kohta

Komisjon on teinud ettepaneku deklaratsiooni kohta, mis käsitleb digiõigusi ja -põhimõtteid inimkeskseks digiüleminekuks.

description of the structure of the Digital Decade more on this at https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade

Allpool on esitatud teatis, kavandatud deklaratsioon ja komisjoni talituste töödokument Euroopa digipõhimõtete kohta. Teatis ja deklaratsioon on kättesaadavad kõigis ELi keeltes. 

Hüppeliselt: 

Komisjoni teatis

Digiõiguste ja -põhimõtete deklaratsioon

Komisjoni talituste töödokument

Komisjoni teatis

Teatis on kättesaadav kõigis ELi keeltes allpool:

Kavandatav deklaratsioon

Deklaratsioon on kättesaadav kõigis ELi keeltes allpool:

Talituste töödokument

(ainult inglise keeles)

Aruanne sidusrühmadega konsulteerimise ja kaasamise kohta