Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Julkaisu

Eurooppalaiset digitaalitaitopalkinnot 2023: Parhaita hankkeita, tarinoita ja aloitteita digitaalisten taitojen edistämiseksi Euroopassa

Vuoden 2023 eurooppalaiset digitaalitaitopalkinnot ovat avoinna hakuajankohdalle 20. helmikuuta – 8. huhtikuuta 2023.

Eurooppalaiset digitaalitaitopalkinnot 2023 – Valkoisena kirjoitettuja parhaita hankkeita, tarinoita ja aloitteita digitaalisten taitojen edistämiseksi Euroopassa, kirjoitettu sinisellä pohjalla ja vain vähän tähtiä purppuranpunaisella ja mustalla

Palkinnot on perustettu vuonna 2016 antamaan näkyvyyttä ja edistämään kokemusten ja ideoiden jakamista siitä, miten eurooppalaisille voidaan tarjota digitaalisia taitoja kaikilla tasoilla. Palkinnot järjestää Euroopan komission digitaalitaitojen ja työpaikkojen foorumi yhteistyössä kansallisen osaamis- ja työllisyyskoalition kanssa.

EDSA23:n tavoitteena on palkita hankkeita ja aloitteita, jotka auttavat kuromaan umpeen digitaalista kuilua viidessä eri luokassa:

  • Nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen (esim. hankkeet, joilla houkutellaan nuoria tieto- ja viestintätekniikan ammatteihin, medialukutaitoaloitteet nuoremmalle yleisölle, kehitteillä olevien teknologioiden kurssit nuoremmalle yleisölle, hackathonit jne.)
  • Digitaalisten taitojen parantaminen @ Työ (eli digitaaliset täydennys- ja uudelleenkoulutusaloitteet eri aloilla, tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisten työnvälityksen helpottaminen kaikilla tasoilla)
  • Digitaaliset taidot koulutusta varten (eli hankkeet, joilla pyritään erityisesti opettajien ja/tai opiskelijoiden ja kouluhallinnon digitaalisten taitojen parantamiseen)
  • Osallisuus digitaalisessa maailmassa (esim. digitaalinen koulutus ja medialukutaitoa koskevat aloitteet ikääntyneille, työttömille, haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille, saavutettavuus)
  • Naiset tieto- ja viestintätekniikan uralla (esim. hankkeet, joilla pyritään erityisesti lisäämään naispuolisten tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisten määrää tai parantamaan työelämässä olevien naisten tai nuorempien naisten digitaalista osaamista tieto- ja viestintätekniikan alalla)

Kukin hanke tai aloite voidaan esittää vain viidestä luokasta, ja hakijat voivat kertoa, ketkä ovat niiden kohderyhmät ja miten ne vaikuttavat digitaalisten taitojen puutteeseen omalla toiminta-alueellaan. Hakemuksen onnistumisen edellytyksenä ovat muun muassa hankkeen innovatiivinen luonne, saavutettavuuden maksimoimiseksi toteutetut viestintätoimet, huomion kiinnittäminen hankkeen kestävyyteen ja skaalattavuuteen sekä toimenpiteet, joita on toteutettu sen varmistamiseksi, että kaikki kyvyt ja kaikki yhteiskunta- ja kulttuuritaustat otetaan mukaan.

Hakemukset päättyvät 8. huhtikuuta 2023: finalistit julkistetaan toukokuun lopussa ja voittajat kesäkuun aikana. Euroopan tason asiantuntijaraati varmistaa tärkeimpien hankkeiden valinnan.

Lisätietoja EDSA23:sta saa asiaa käsittelevältä sivulta ja tietoa siitä, ketkä voivat tehdä hakemuksen ja miten.