Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikácia

Európske ceny za digitálne zručnosti 2023: Oslava najlepších projektov, príbehov a iniciatív na podporu digitálnych zručností v Európe

Európske ceny za digitálne zručnosti 2023 sa môžu prihlásiť od 20. februára do 8. apríla 2023.

Európska cena za digitálne zručnosti 2023 – Oslava najlepších projektov, príbehov a iniciatív na podporu digitálnych zručností v Európe napísaných bielou farbou na modrom pozadí s malými hviezdami v purpurovej a čiernej farbe

Ceny vytvorené v roku 2016 s cieľom zviditeľniť a podporiť výmenu skúseností a nápadov o tom, ako vybaviť Európanov digitálnymi zručnosťami na všetkých úrovniach, organizuje platforma Európskej komisie pre digitálne zručnosti a pracovné miesta v spolupráci s Národnou koalíciou pre zručnosti a pracovné miesta.

Cieľom EDSA23 je odmeňovať projekty a iniciatívy, ktoré pomáhajú preklenúť digitálnu priepasť v piatich samostatných kategóriách:

  • Posilnenie postavenia mládeže v digitálnej oblasti (t. j. projekty na prilákanie mladšej verejnosti k profesiám v oblasti IKT, iniciatívy v oblasti mediálnej gramotnosti pre mladšiu verejnosť, kurzy nových technológií pre mladšiu verejnosť, hackatóny atď.)
  • Digitálne zvyšovanie úrovne zručností @ Work (t. j. iniciatívy na zvyšovanie úrovne digitálnych zručností a rekvalifikáciu v rôznych odvetviach, uľahčenie umiestňovania odborníkov v oblasti IKT na všetkých úrovniach do zamestnania)
  • Digitálne zručnosti pre vzdelávanie (t. j. projekty osobitne zamerané na zvyšovanie úrovne digitálnych zručností pre učiteľov a/alebo študentov a školskú správu)
  • Začlenenie do digitálneho sveta (t. j. iniciatívy v oblasti digitálnej odbornej prípravy a mediálnej gramotnosti pre starších ľudí, nezamestnaných, zraniteľné skupiny, prístupnosť)
  • Ženy v kariére v oblasti IKT (t. j. projekty osobitne zamerané na zvýšenie počtu žien pracujúcich v oblasti IKT alebo na zvyšovanie úrovne digitálnych zručností žien v pracovnej sile alebo mladších žien v oblasti IKT)

Každý projekt alebo iniciatívu možno prezentovať len v piatich kategóriách a žiadatelia budú môcť podrobne uviesť, kto je ich cieľová skupina verejnosti a aký vplyv majú na nedostatok digitálnych zručností v konkrétnej oblasti činnosti. Medzi kritériá úspešnej žiadosti patrí inovatívny charakter projektu, komunikačné činnosti vykonávané s cieľom maximalizovať dosah, pozornosť venovaná udržateľnosti a rozšíriteľnosti projektu, ale aj opatrenia prijaté na zabezpečenie začlenenia ľudí všetkých schopností a všetkých sociálnych a kultúrnych prostredí.

Prihlášky sa uzavrú 8. apríla 2023: finalisti budú vyhlásení koncom mája a víťazi budú vyhlásení v júni. Výber najvýznamnejších projektov zabezpečí porota odborníkov na európskej úrovni.

Viac informácií o EDSA23 nájdete na príslušnej stránke a zistite, kto sa môže prihlásiť a ako.