Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikācija

2023. gada Eiropas digitālo prasmju balvas: Godinot labākos projektus, stāstus un iniciatīvas digitālo prasmju veicināšanai Eiropā

2023. gada Eiropas digitālo prasmju balvas var pieteikties no 2023. gada 20. februāra līdz 8. aprīlim.

Eiropas digitālo prasmju balvas 2023. gadā — labāko projektu, stāstu un iniciatīvu pasniegšana digitālo prasmju veicināšanai Eiropā, kas rakstītas baltā krāsā uz zila fona ar mazām zvaigznēm purpursarkanā un melnā krāsā

Balvas, kas izveidotas 2016. gadā, lai nodrošinātu pamanāmību un veicinātu pieredzes un ideju apmaiņu par to, kā nodrošināt Eiropas iedzīvotājus ar digitālajām prasmēm visos līmeņos, organizē Eiropas Komisijas Digitālo prasmju un darbvietu platforma sadarbībā ar Valsts prasmju un darbvietu koalīciju.

EDSA23 mērķis ir apbalvot projektus un iniciatīvas, kas palīdz pārvarēt digitālo plaisu piecās atsevišķās kategorijās:

  • Iespēju nodrošināšana jauniešiem digitālajā jomā (t. i., projekti, kuru mērķis ir piesaistīt jaunāko sabiedrību IKT profesijām, plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes iniciatīvas jaunākajai sabiedrībai, jauno tehnoloģiju kursi jaunākajai sabiedrībai, hakatoni u. c.)
  • Digitālā prasmju pilnveide @ Work (t. i., digitālās prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iniciatīvas dažādās nozarēs, visu līmeņu IKT speciālistu darbā iekārtošanas veicināšana)
  • Digitālās prasmes izglītībai (t. i., projekti, kas īpaši vērsti uz skolotāju un/vai skolēnu un skolu pārvaldes iestāžu digitālo prasmju pilnveidi)
  • Iekļaušana digitālajā pasaulē (t. i., digitālās apmācības un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes iniciatīvas vecāka gadagājuma cilvēkiem, bezdarbniekiem, neaizsargātām grupām, pieejamība)
  • Sievietes IKT karjerā (t. i., projekti, kas īpaši vērsti uz to, lai palielinātu IKT speciālistu sieviešu skaitu vai uz digitālo prasmju pilnveidi sievietēm darbaspēkā vai jaunākām sievietēm IKT jomā)

Katru projektu vai iniciatīvu var iesniegt tikai piecās kategorijās, un pieteikuma iesniedzēji varēs sīki izklāstīt, kas ir viņu mērķauditorija un kāda ir viņu ietekme uz digitālo prasmju trūkumu viņu konkrētajā darbības jomā. Viens no kritērijiem, lai pieteikums būtu sekmīgs, ir projekta inovatīvais raksturs, komunikācijas pasākumi, kas īstenoti, lai maksimāli palielinātu sasniedzamību, uzmanība projekta ilgtspējai un mērogojamībai, kā arī pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu visu spēju, kā arī visas sociālās un kultūras izcelsmes cilvēku iekļaušanu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš beigsies 2023. gada 8. aprīlī: finālisti tiks paziņoti maija beigās, bet uzvarētāji — jūnijā. Eiropas līmeņa ekspertu žūrija nodrošinās svarīgāko projektu atlasi.

Lai uzzinātu vairāk par EDSA23, varat apmeklēt šim nolūkam paredzēto lapu un uzzināt, kas un kā var pieteikties.