Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Väljaanne

2023. aasta Euroopa digioskuste auhinnad: Parimate digitaaloskuste edendamise projektide, lugude ja algatuste tähistamine Euroopas

2023. aasta Euroopa digioskuste auhinnad on taotluste esitamiseks avatud 20. veebruarist kuni 8. aprillini 2023.

2023. aasta Euroopa digioskuste auhinnad – parimate projektide, lugude ja algatuste tähistamine, mille eesmärk on edendada Euroopas digioskusi, mis on kirjutatud valges kirjas sinisel taustal, millel on väikesed tähed lillas ja mustas kirjas

Auhinnad loodi 2016. aastal, et suurendada nähtavust ning julgustada kogemuste ja ideede jagamist selle kohta, kuidas anda eurooplastele kõigil tasanditel digioskused, ning auhindu korraldab Euroopa Komisjoni digioskuste ja töökohtade platvorm koostöös riikliku oskuste ja töökohtade koalitsiooniga.

EDSA23 eesmärk on tunnustada projekte ja algatusi, mis aitavad ületada digilõhet viies eri kategoorias:

  • Noorte mõjuvõimu suurendamine digitaalvaldkonnas (st projektid, mille eesmärk on meelitada nooremat üldsust IKT kutsealadele, nooremale üldsusele suunatud meediapädevuse algatused, kujunemisjärgus tehnoloogiakursused nooremale üldsusele, häkatonid jne)
  • Digitaaloskuste täiendamine @ Work (st digitaalsed täiendus- ja ümberõppe algatused eri sektorites, IKT-spetsialistide töölesuunamise hõlbustamine kõikidel tasanditel)
  • Haridusega seotud digioskused (st projektid, mille eesmärk on konkreetselt õpetajate ja/või õpilaste ja koolide haldusasutuste digioskuste täiendamine)
  • Kaasamine digitaalmaailma (st digikoolituse ja meediapädevuse algatused eakatele, töötutele, haavatavatele rühmadele, juurdepääsetavus)
  • Naised IKT-alases karjääris (st projektid, mille eesmärk on suurendada naiste IKT-spetsialistide arvu või suurendada naiste digitaalset kvalifikatsiooni tööjõus või nooremate naiste IKT valdkonnas)

Iga projekti või algatust saab esitada ainult viies kategoorias ning taotlejad saavad täpsustada, kes on nende sihtrühm ja milline on nende mõju digioskuste nappusele oma konkreetses tegevusvaldkonnas. Eduka taotluse esitamise kriteeriumide hulka kuuluvad projekti innovaatiline iseloom, maksimaalse ulatuse saavutamiseks rakendatud teabevahetustegevus, tähelepanu projekti jätkusuutlikkusele ja skaleeritavusele, aga ka meetmed, mis on võetud selleks, et tagada kõigi võimete ning kõigi sotsiaalsete ja kultuuriliste taustadega inimeste kaasamine.

Taotluste esitamise tähtaeg on 8. aprill 2023: finalistid kuulutatakse välja mai lõpus ja võitjad juunis. Euroopa tasandi ekspertidest koosnev žürii tagab kõige olulisemate projektide valimise.

Lisateavet EDSA23 kohta leiate spetsiaalselt lehelt ning saate teada, kes ja kuidas seda taotleda.