Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
News article | Publikacja

Europejska Nagroda w dziedzinie Umiejętności Cyfrowych 2023: Upamiętnianie najlepszych projektów, historii i inicjatyw promujących umiejętności cyfrowe w Europie

Europejska Nagroda w dziedzinie Umiejętności Cyfrowych 2023 jest otwarta dla zgłoszeń od 20 lutego do 8 kwietnia 2023 r.

Europejska Nagroda w dziedzinie Umiejętności Cyfrowych 2023 – Opracowanie najlepszych projektów, historii i inicjatyw na rzecz promowania umiejętności cyfrowych w Europie napisanych w kolorze białym na niebieskim tle z niewielkimi gwiazdami fioletowymi i czarnymi

Nagrody, utworzone w 2016 r., aby wyeksponować i zachęcić do dzielenia się doświadczeniami i pomysłami na temat tego, jak wyposażyć Europejczyków w umiejętności cyfrowe na wszystkich poziomach, są organizowane przez Platformę na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia Komisji Europejskiej we współpracy z krajową koalicją na rzecz umiejętności i zatrudnienia.

Celem EDSA23 jest nagradzanie projektów i inicjatyw, które pomagają zniwelować przepaść cyfrową w pięciu odrębnych kategoriach:

  • Wzmocnienie pozycji młodzieży w sektorze cyfrowym (tj. projekty mające na celu przyciągnięcie młodszej publiczności do zawodów związanych z ICT, inicjatywy na rzecz umiejętności korzystania z mediów dla młodszych odbiorców, kursy z zakresu nowych technologii dla młodszych odbiorców, hakatony itp.)
  • Cyfrowe doskonalenie zawodowe @ Work (tj. inicjatywy w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji cyfrowych w różnych sektorach, ułatwianie pośrednictwa pracy specjalistom w dziedzinie ICT na wszystkich poziomach)
  • Umiejętności cyfrowe w edukacji (tj. projekty mające na celu podnoszenie umiejętności cyfrowych nauczycieli lub uczniów i organów administracji szkolnej)
  • Włączenie społeczne w świecie cyfrowym (tj. inicjatywy w zakresie szkoleń cyfrowych i umiejętności korzystania z mediów dla osób starszych, bezrobotnych, słabszych grup społecznych, dostępność)
  • Kobiety w zawodach związanych z ICT (tj. projekty mające na celu zwiększenie liczby kobiet zawodowo zajmujących się ICT lub podnoszenie umiejętności cyfrowych kobiet pracujących na rynku pracy lub młodszych kobiet w sektorze ICT)

Każdy projekt lub inicjatywa można przedstawić tylko w pięciu kategoriach, a wnioskodawcy będą mogli szczegółowo określić, do których grup docelowych należą i jaki wpływ mają na niedobór umiejętności cyfrowych w ich konkretnym obszarze działania. Wśród kryteriów pomyślnego złożenia wniosku znajduje się innowacyjny charakter projektu, działania komunikacyjne realizowane w celu maksymalizacji zasięgu, zwrócenie uwagi na trwałość i skalowalność projektu, ale także środki podjęte w celu zapewnienia włączenia osób o wszystkich zdolnościach oraz ze wszystkich środowisk społecznych i kulturowych.

Wnioski zostaną zamknięte 8 kwietnia 2023 r.: finaliści zostaną ogłoszeni pod koniec maja, a zwycięzcy – w czerwcu. Jury złożone z ekspertów na szczeblu europejskim zapewni wybór najważniejszych projektów.

Więcej informacji na temat EDSA23 można znaleźć na specjalnej stronie i dowiedzieć się, kto może się zgłosić i w jaki sposób.