Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikace

Evropské ceny za digitální dovednosti 2023: Oslavy nejlepších projektů, příběhů a iniciativ na podporu digitálních dovedností v Evropě

Evropské ceny digitálních dovedností 2023 lze podávat od 20. února do 8. dubna 2023.

Evropské ceny za digitální dovednosti 2023 – Oslava nejlepších projektů, příběhů a iniciativ na podporu digitálních dovedností v Evropě napsaných v bílé barvě na modrém pozadí s malými hvězdami na fialově a černé barvě

Ceny, které byly vytvořeny v roce 2016 s cílem zviditelnit a podpořit sdílení zkušeností a nápadů, jak vybavit Evropany digitálními dovednostmi na všech úrovních, pořádá platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Evropské komise ve spolupráci s Národní koalicí pro dovednosti a pracovní místa.

Cílem EDSA23 je odměnit projekty a iniciativy, které pomáhají překlenout digitální propast v pěti samostatných kategoriích:

  • Posílení postavení mladých lidí v digitální oblasti (tj. projekty na přilákání mladší veřejnosti k povoláním v oblasti IKT, iniciativy v oblasti mediální gramotnosti pro mladší veřejnost, kurzy nových technologií pro mladší veřejnost, hackathony atd.)
  • Digitální prohlubování dovedností @ Work (tj. iniciativy zaměřené na prohlubování digitálních dovedností a změnu kvalifikace v různých odvětvích, usnadnění umísťování odborníků na IKT na všech úrovních do zaměstnání)
  • Digitální dovednosti pro vzdělávání (tj. projekty zaměřené konkrétně na zvyšování digitálních dovedností učitelů a/nebo studentů a školních správ)
  • Začlenění do digitálního světa (tj. iniciativy v oblasti digitální odborné přípravy a mediální gramotnosti pro starší osoby, nezaměstnané, zranitelné skupiny, přístupnost)
  • Ženy v zaměstnání v oblasti IKT (tj. projekty zaměřené konkrétně na zvýšení počtu odbornic v oblasti IKT nebo na zvyšování digitálních dovedností žen pracujících v oblasti IKT nebo mladších žen v oblasti IKT)

Každý projekt nebo iniciativa lze prezentovat pouze v pěti kategoriích a žadatelé budou moci podrobně popsat, kdo je jejich cílovou veřejností a jaký dopad mají na nedostatky v digitálních dovednostech v jejich konkrétní oblasti činnosti. Mezi kritéria úspěšné žádosti patří inovativní povaha projektu, komunikační činnosti prováděné za účelem maximalizace dosahu, pozornost věnovaná udržitelnosti a škálovatelnosti projektu, ale také opatření přijatá k zajištění začlenění lidí všech schopností a všech sociálních a kulturních prostředí.

Přihlášky budou ukončeny dne 8. dubna 2023: finalisté budou vyhlášeni koncem května a vítězové budou vyhlášeni v červnu. Výběr nejvýznamnějších projektů zajistí porota odborníků na evropské úrovni.

Více informací o EDSA23 naleznete na příslušné stránce a dozvíte se, kdo se může přihlásit a jak.