Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Teolliset yhteenliittymät: Komission jäsen Breton johtaa teollisuusdataa, reunaa ja pilvipalveluja käsittelevän eurooppalaisen allianssin ensimmäistä kokousta

Teollisuusdatan, reuna-alueen ja pilvipalvelujen eurooppalaisen allianssin (European Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud) kolmekymmentäyhdeksän ensimmäistä jäsentä kokoontui 14. joulukuuta ensimmäistä kertaa komission isännöimään käynnistystilaisuuteen.

evocation of the concept of cloud

GettyImages

Tämä kokous käynnistää virallisesti allianssin operatiivisen toiminnan.

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton totesi ennen kokousta seuraavaa:

Data muuttaa tapaamme tuottaa, kuluttaa ja elää. Euroopalla on kaikki tarvittava johtoasema ”suuren datan” taloudessa. Teollisuusdatan, reunan ja pilvipalvelujen eurooppalaisen allianssin avulla yritykset määrittelevät kunnianhimoisen investointisuunnitelman seuraavan sukupolven laskentateknologioiden kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi. Energiatehokkaiden, erittäin turvallisten ja yhteentoimivien ratkaisujen avulla voidaan ottaa käyttöön uusia digitaaliteknologioita, tarjota yrityksille ja julkishallinnoille luotettava kehys tietojen käsittelyä varten ja vahvistaa EU:n teollisuuden asemaa.

Allianssin päätehtävänä on koota yhteen laaja joukko teollisuuden toimijoita, jotka ovat valmiita työskentelemään yhdessä vahvistaakseen EU:n asemaa seuraavan sukupolven pilvipalvelu- ja reunateknologia-alalla. Allianssi palvelee EU:n kansalaisten, yritysten ja julkisen sektorin erityistarpeita, jotta erittäin arkaluonteisia tietoja voidaan käsitellä turvallisesti. Siinä määritellään suunnitelmat Euroopan digitaalisen suvereniteetin edellyttämien teknologioiden kehittämiseksi. Se tarjoaa myös strategisen foorumin, jolla edistetään EU:n teollisuuden kilpailukykyä pilvipalvelu- ja reunateknologia-alalla.

Komissio käynnisti heinäkuussa 2021 hakemuksen allianssiin liittymiseksi. Kaikkia kiinnostuneita ja tukikelpoisia organisaatioita pyydetään edelleen hakemaan tukea.

Allianssi perustuu Euroopan datastrategiaan, ja kaikki EU:n 27 jäsenvaltiota tukivat sitä lokakuussa 2020 annetussa eurooppalaisia pilvipalveluja koskevassa julistuksessa.