Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Tööstusliidud: Volinik Breton juhatab tööstusandmete, servade ja pilvandmetöötluse Euroopa alliansi esimest koosolekut

14. detsembril kinnitasid kolmkümmend üheksat tööstusandmete, edge’i ja pilvandmetöötluse liidu esimest liiget, kes tulid esimest korda kokku komisjoni korraldatud avaüritusel.

evocation of the concept of cloud

GettyImages

Selle kohtumisega käivitatakse ametlikult alliansi operatiivtöö.

Siseturuvolinik Thierry Breton ütles enne koosolekut:

Andmed muudavad viisi, kuidas me toodame, tarbime ja elame. Ja Euroopal on vaja juhtida suurandmete majandust. Tööstusandmete, servade ja pilvandmetöötluse Euroopa alliansiga määravad ettevõtted kindlaks ambitsioonika investeerimiskava järgmise põlvkonna andmetöötlustehnoloogiate arendamiseks ja kasutuselevõtuks. Energiatõhusate, väga turvaliste ja koostalitlusvõimeliste lahenduste abil teeme võimalikuks uute digitehnoloogiate kasutuselevõtu, pakume ettevõtetele ja haldusasutustele usaldusväärse raamistiku andmete töötlemiseks ning tugevdame ELi tööstuse positsiooni.

Liidu peamine ülesanne on tuua kokku suur hulk tööstusettevõtjaid, kes on valmis tegema koostööd, et tugevdada ELi positsiooni järgmise põlvkonna pilv- ja servtehnoloogia valdkonnas. Allianss teenib ELi kodanike, ettevõtjate ja avaliku sektori erivajadusi, et turvaliselt töödelda väga tundlikke andmeid. Selles määratakse kindlaks kavad Euroopa digitaalse suveräänsuse jaoks vajalike tehnoloogiate arendamiseks. Samuti loob see strateegilise platvormi ELi tööstuse konkurentsivõime suurendamiseks pilv- ja servtehnoloogia valdkonnas.

Komisjon avaldas 2021. aasta juulis kutse kandideerida alliansi liikmeks. Kõigil huvitatud ja rahastamiskõlblikel organisatsioonidel on endiselt palutud kandideerida.

Allianss on pärit Euroopa andmestrateegiast ja seda toetasid kõik 27 ELi liikmesriiki 2020. aasta oktoobri deklaratsioonis Euroopa pilvandmetöötluse kohta.