Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Průmyslové aliance: Komisař Breton předsedá první schůzi Evropské aliance pro průmyslová data, edge a cloud

Dne 14. prosince se třicet devět potvrzených prvních členů Evropské aliance pro průmyslová data, Edge a cloud svolalo poprvé na zahajovací akci pořádanou Komisí.

evocation of the concept of cloud

GettyImages

Toto zasedání oficiálně zahajuje operativní činnost aliance.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton před zasedáním uvedl:

Data změní způsob, jakým vyrábíme, spotřebováváme a žijeme. A Evropa má vše potřebné k tomu, aby stála v čele ekonomiky založené na datech velkého objemu. Prostřednictvím Evropské aliance pro průmyslová data, edge a cloud společnosti vymezí ambiciózní investiční plán pro vývoj a zavádění výpočetních technologií nové generace. Díky energeticky účinným, vysoce bezpečným a interoperabilním řešením umožníme zavádění nových digitálních technologií, poskytneme podnikům a orgánům veřejné správy důvěryhodný rámec pro zpracování údajů a posílíme postavení průmyslu EU.

Hlavním úkolem aliance bude propojit širokou škálu průmyslových subjektů, které jsou připraveny spolupracovat na posílení postavení EU, pokud jde o příští generaci cloudových a edgeových technologií. Aliance bude sloužit specifickým potřebám občanů, podniků a veřejného sektoru EU, aby mohla bezpečně zpracovávat vysoce citlivé údaje. Stanoví plány na vývoj technologií potřebných pro digitální suverenitu Evropy. Poskytne rovněž strategickou platformu na podporu konkurenceschopnosti průmyslu EU v oblasti cloudových a edgeových technologií.

V červenci 2021 zveřejnila Komise výzvu k podávání žádostí o členství v alianci. Všechny zainteresované a způsobilé organizace se stále vyzývají, aby se přihlásily.

Aliance vychází z evropské strategie pro data a byla podpořena všemi 27 členskými státy EU v prohlášení o evropském cloudu z října 2020.