Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Priemyselné aliancie: Komisár Breton predsedal prvej schôdzi Európskej aliancie pre priemyselné údaje, Edge a cloud

Dňa 14. decembra tridsaťdeväť členov Európskej aliancie pre priemyselné údaje, Edge a cloud bolo prvýkrát zvolaných na úvodné podujatie, ktoré usporiadala Komisia.

evocation of the concept of cloud

GettyImages

Týmto stretnutím sa oficiálne začína operatívna práca aliancie.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton pred zasadnutím uviedol:

Údaje zmenia spôsob, akým vyrábame, konzumujeme a žijeme. A Európa má všetko potrebné na to, aby viedla „veľké dáta“. V spolupráci s Európskou alianciou pre priemyselné údaje, Edge a cloud computing spoločnosti vymedzia ambiciózny investičný plán na vývoj a zavádzanie počítačových technológií novej generácie. Vďaka energeticky účinným, vysoko bezpečným a interoperabilným riešeniam umožníme zavádzanie nových digitálnych technológií, poskytneme podnikom a orgánom verejnej správy dôveryhodný rámec na spracovanie údajov a posilníme postavenie priemyslu EÚ.

Hlavnou úlohou aliancie bude spojiť širokú škálu priemyselných aktérov, ktorí sú pripravení spolupracovať na posilnení pozície EÚ v oblasti technológií cloud computingu a edge computingu ďalšej generácie. Aliancia bude slúžiť osobitným potrebám občanov, podnikov a verejného sektora EÚ s cieľom bezpečne spracúvať vysoko citlivé údaje. Vymedzí plány na rozvoj technológií potrebných pre digitálnu suverenitu Európy. Poskytne aj strategickú platformu na podporu konkurencieschopnosti priemyslu EÚ v oblasti cloudových technológií a technológií edge.

Komisia v júli 2021 uverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o členstvo v aliancii. Všetky zainteresované a oprávnené organizácie sú stále vyzvané, aby sa prihlásili.

Aliancia vychádza z európskej dátovej stratégie a podporila ju všetkých 27 členských štátov EÚ vo vyhlásení o európskom cloude z októbra 2020.