Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

Comhghuaillíochtaí tionsclaíocha: An Coimisinéir Breton ina chathaoirleach ar an gcéad chruinniú den Chomhghuaillíocht Eorpach um Shonraí Tionsclaíocha, Imeall agus Néalríomhaireacht

An 14 Nollaig, dheimhnigh na naoi gcomhalta is tríocha den Chomhghuaillíocht Eorpach um Shonraí Tionsclaíocha, Imeall agus Néalríomhaireacht den chéad uair ag ócáid tionscnaimh arna hóstáil ag an gCoimisiún.

evocation of the concept of cloud

GettyImages

Seolann an cruinniú seo tús obair oibríochtúil na Comhghuaillíochta go foirmiúil.

Seo mar a labhair Thierry Breton, an Coimisinéir um an Margadh Inmheánach, roimh an gcruinniú:

Athróidh sonraí an dóigh a dtáirgtear, a thomhaímid agus a mairimid. Agus tá sé ar fad ag an Eoraip a bheith ar thús cadhnaíochta sa gheilleagar ‘mórshonraí’. Leis an gComhghuaillíocht Eorpach um Shonraí Tionsclaíocha, Imeall agus Néalríomhaireacht, saineoidh cuideachtaí treochlár uaillmhianach infheistíochta chun an chéad ghlúin eile de theicneolaíochtaí ríomhaireachta a fhorbairt agus a chur in úsáid. Le réitigh atá tíosach ar fhuinneamh, an-slán agus idir-inoibritheach, beimid in ann glacadh le teicneolaíochtaí digiteacha nua, creat iontaofa a chur ar fáil do ghnólachtaí agus d’údaráis riaracháin phoiblí chun sonraí a phróiseáil, agus seasamh thionscal an Aontais a neartú.

Is é an príomhchúram a bheidh ar an gComhghuaillíocht raon leathan gníomhaithe tionsclaíocha a thabhairt le chéile a bheidh sásta oibriú le chéile chun seasamh an Aontais maidir leis an gcéad ghlúin eile de theicneolaíochtaí néalríomhaireachta agus imeall a neartú. Freastalóidh an Chomhghuaillíocht ar riachtanais shonracha shaoránaigh an Aontais, gnólachtaí agus na hearnála poiblí chun sonraí an-íogair a phróiseáil go slán. Saineoidh sé pleananna chun na teicneolaíochtaí is gá do cheannasacht dhigiteach na hEorpa a fhorbairt. Cuirfidh sé ardán straitéiseach ar fáil freisin chun iomaíochas thionscal an Aontais a chothú maidir le néalteicneolaíochtaí agus teicneolaíochtaí imeallacha.

I mí Iúil 2021, sheol an Coimisiún glao ar Iarratais ar bhallraíocht sa Chomhghuaillíocht. Iarrtar fós ar gach eagraíocht incháilithe agus ar spéis leo iarratas a dhéanamh.

Eascraíonn an Chomhghuaillíocht as an Straitéis Eorpach maidir le Sonraí agus thacaigh 27 mBallstát uile an Aontais leis sa Dearbhú maidir leis an Néal Eorpach ó Dheireadh Fómhair 2020.