Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Промишлени съюзи: Комисар Бретон председателства първото заседание на Европейския алианс за промишлени данни, периферни изчисления и изчисления в облак

На 14 декември тридесет и деветте потвърдиха първите членове на Европейския алианс за промишлени данни, периферни изчисления и изчисления в облак, свикаха за първи път на учредителна проява, организирана от Комисията.

evocation of the concept of cloud

GettyImages

На тази среща официално се поставя началото на оперативната работа на Алианса.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон заяви преди заседанието:

Данните ще променят начина, по който произвеждаме, потребяваме и живеем. Европа има всичко необходимо, за да ръководи икономиката на големите информационни масиви. С Европейския алианс за промишлени данни, периферни изчисления и изчисления в облак дружествата ще определят амбициозна инвестиционна пътна карта за разработване и внедряване на изчислителни технологии от следващо поколение. С енергийно ефективни, високо сигурни и оперативно съвместими решения ще дадем възможност за внедряване на нови цифрови технологии, ще осигурим на предприятията и публичните администрации надеждна рамка за обработване на данни и ще укрепим позицията на промишлеността на ЕС.

Основната задача на Алианса ще бъде да обедини широк кръг от промишлени участници, които са готови да работят заедно за укрепване на позицията на ЕС по отношение на следващото поколение технологии за изчисления в облак и периферни технологии. Алиансът ще обслужва специфичните нужди на гражданите на ЕС, предприятията и публичния сектор от сигурно обработване на изключително чувствителни данни. В него ще бъдат определени планове за разработване на технологиите, необходими за цифровия суверенитет на Европа. Тя също така ще предостави стратегическа платформа за насърчаване на конкурентоспособността на промишлеността на ЕС в областта на технологиите за изчисления в облак и авангардните технологии.

През юли 2021 г. Комисията отправи покана за подаване на заявления за присъединяване към Алианса. Всички заинтересовани и отговарящи на условията организации все още са поканени да кандидатстват.

Алиансът произтича от Европейската стратегия за данните и беше подкрепен от всички 27 държави — членки на ЕС, в Декларацията относно Европейския облак от октомври 2020 г.