Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Datan välityspalvelujen EU:n rekisteri

DGA luo kehyksen, jolla edistetään uutta liiketoimintamallia – datan välityspalveluja – joka tarjoaa luotettavan ja turvallisen ympäristön, jossa yritykset tai yksityishenkilöt voivat jakaa tietoja.

©oselote

Tämä datan välityspalvelujen EU:n rekisteri on perustettu datahallintosäädöksen (DGA) puitteissa. Se on Euroopan datastrategian keskeinen pilari. Kyseessä on hallintokehys, jolla edistetään luottamusta datan jakamiseen yksilöiden ja yritysten välillä. 

Datan välittäjät toimivat neutraaleina kolmansina osapuolina, jotka yhdistävät yksityishenkilöt ja yritykset datan käyttäjiin. Vaikka ne voivat veloittaa osapuolten välisen datan jakamisen helpottamisesta,he eivät voi suoraan käyttää välittämiään tietoja taloudelliseen voittoon (esimerkiksimyymällä ne toiselle yritykselle tai käyttämällä sitä kehittämään omaa tuotettaan näiden tietojen perusteella). Datan välittäjien on noudatettava tiukkoja vaatimuksia tämän puolueettomuuden varmistamiseksi ja eturistiriitojen välttämiseksi.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että datan välityspalvelu ja muut tarjottavat palvelut erotetaan rakenteellisesti toisistaan (eli ne on erotettava oikeudellisesti toisistaan). Välityspalvelujen tarjoamista koskevat kaupalliset ehdot (mukaan lukien hinnoittelu) eivät myöskään saisi olla riippuvaisia siitä, käyttääkö mahdollinen datan haltija tai datan käyttäjä muita palveluja. Kerättyä dataa ja metadataa voidaan käyttää ainoastaan datan välityspalvelun parantamiseen.

Tällä sivulla on julkinen rekisteri kaikista datan välityspalvelujen tarjoajista, jotka tarjoavat palvelujaan Euroopan unionissa.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, kun datan välitysorganisaatiot on rekisteröity. Jäsenvaltioiden olisi käytettävä tätä lomaketta.

Jäsenvaltioiden ilmoittamat datan välityspalvelut

Datan välityspalvelut ovat saatavilla seuraavassa luettelossa, jossa ilmoitetaanmaat,joissa ne on rekisteröity:

Kartasta käy ilmi, missä maissa datan välitysorganisaatiot tarjoavat palvelujaan:

 

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Eurooppalainen datahallintosäädös

Eurooppalaista datahallintoa koskeva säädös, joka on täysin EU:n arvojen ja periaatteiden mukainen, tuo merkittäviä etuja EU:n kansalaisille ja yrityksille.

Katso myös

Datahallintolaki selitetty

Datahallintosäädös tarjoaa puitteet, joilla lisätään luottamusta vapaaehtoiseen datan jakamiseen yritysten ja kansalaisten hyödyksi.