Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Register služieb sprostredkovania údajov v EÚ

DGA vytvára rámec na podporu nového obchodného modelu – služieb sprostredkovania údajov – ktorý poskytne dôveryhodné a bezpečné prostredie, v ktorom môžu spoločnosti alebo jednotlivci zdieľať údaje.

©oselote

Tento register služieb sprostredkovania údajov v EÚ bol zriadený v rámci aktu o správe údajov (DGA), ktorý je kľúčovým pilierom európskej dátovej stratégie, v ktorej sa stanovuje rámec riadenia na podporu dôvery v zdieľanie údajov medzi jednotlivcami a podnikmi. 

Sprostredkovatelia údajov budú fungovať ako neutrálne tretie strany, ktoré spájajú jednotlivcov a spoločnosti s používateľmi údajov. Hoci môžu účtovať poplatky za uľahčenie zdieľania údajov medzi stranami,nemôžu priamo použiť údaje, ktoré sprostredkúvajú, na finančný zisk (napr. ich predaj inej spoločnosti alebo jej použitie na vývoj vlastného produktu na základe týchto údajov). Sprostredkovatelia údajov budú musieť dodržiavať prísne požiadavky na zabezpečenie tejto neutrality a predchádzanie konfliktom záujmov.

V praxi to znamená, že bude existovať štrukturálne oddelenie medzi službou sprostredkovania údajov a akýmikoľvek inými poskytnutými službami (t. j. musia byť právne oddelené). Ani obchodné podmienky (vrátane cenotvorby) poskytovania sprostredkovateľských služieb by nemali závisieť od toho, či potenciálny držiteľ údajov alebo používateľ údajov využíva iné služby. Všetky získané údaje a metaúdaje možno použiť len na zlepšenie služby sprostredkovania údajov.

Táto stránka vedie verejný register všetkých poskytovateľov služieb sprostredkovania údajov, ktorí ponúkajú svoje služby v Európskej únii.

Členské štáty oznámia Komisii, kedy a kedy sú organizácie sprostredkovania údajov zaregistrované. Členské štáty by mali používať tento formulár.

Služby sprostredkovania údajov oznámené členskými štátmi

Služby sprostredkovania údajov budú k dispozícii v nižšie uvedenom zozname, v ktorom sa uvádzajú krajiny, v ktorých sú zaregistrované:

Na mape sa uvádza, v ktorých krajinách poskytujú organizácie sprostredkovania údajov svoje služby:

 

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Európsky akt o správe údajov

Európsky akt o správe údajov, ktorý je plne v súlade s hodnotami a zásadami EÚ, prinesie občanom a podnikom EÚ značné výhody.

Pozri aj