Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Internet Policy Observatory (Global Internet Policy Observatory) (Global Internet Policy Observatory)

Global Internet Policy Observatory (GIPO) on verkkoalusta, jonka tarkoituksena on helpottaa Internetin vaikutuksen ja kehityksen ymmärtämistä.

    Global Internet Policy Observatory -logo

Nykyään monet valtiot, valtiosta riippumattomat järjestöt ja muut Internetin hallinnosta kiinnostuneet ovat hukassa asiaan liittyviin keskusteluihin liittyvän tiedon määrän ja monimutkaisuuden vuoksi. Heillä on vaikeuksia saada palautetta esimerkiksi seuraavista kysymyksistä:

  • miten verkon neutraliteetti määritellään ja käsitellään eri puolilla maailmaa?
  • missä tietosuojaa käsitellään omassa maassani?
  • mikä on Internet Governance Forum ja miten voin olla osa sitä?
  • mitkä ovat eri sidosryhmien näkemykset kriittisten Internet-resurssien, kuten verkkotunnusjärjestelmän, hallinnoinnista?

Komissio auttaa perustamaan GIPO-välineen, joka auttaa kaikkia löytämään tiensä Internet-politiikan labyrinttiin. Työkalu auttaa myös ihmisiä ymmärtämään, mitä Internetin hallintoa käsittelevissä keskeisissä kansainvälisissä tapahtumissa keskustellaan, kuka tekee mitä ja mitä kannat eri sidosryhmillä on.

Ideana on kerätä tietoa ja asiantuntemusta, jotta käyttäjät voivat ymmärtää ja seurata Internet-politiikkaa sekä sääntelyä ja teknologista kehitystä eri puolilla maailmaa. Näin kaikki voivat osallistua entistä enemmän asiaankuuluviin kansainvälisiin poliittisiin keskusteluihin, joissa tehdään tärkeitä päätöksiä internetin tulevaisuudesta. Tämä on erityisen hyödyllistä kehitysmaiden sidosryhmille, mikä auttaa niitä kehittämään valmiuksia ja lisäämään asiantuntemusta Internetin hallintoon liittyvissä kysymyksissä.

Miten GIPO-alusta on hyödyllinen sinulle?

Tällä alustalla voit:

Euroopan komissio sponsoroi GIPO-aloitetta, ja sitä toteuttaa kolmen erikoistuneen yrityksen yhteenliittymä, joka valitaan avoimella tarjouskilpailulla.

Tausta

Euroopan komissio ehdotti maailmanlaajuisen Internet-politiikan seurantakeskuksen kehittämistä vuonna 2014 maailmanlaajuisen yhteisön resurssiksi.

Komissio teki toteutettavuustutkimuksen, jossa arvioitiin yli 30 käytettävissä olevaa teknologista vaihtoehtoa ja kerättiin ideoita mahdollisesta hallintokehyksestä seurantakeskuksen välineen hallinnointia varten. Komissio käynnisti myös tarjouskilpailun Internet-politiikan maailmanlaajuisen seurantakeskuksen verkkoalustan teknisistäkehittäjistä. Sopimus allekirjoitettiin 17. joulukuuta 2014. Voittajayksikkö on kolmen yrityksen muodostama konsortio: P.A.U. Education, Fundacion CTIC ja Open Evidence.

GIPOn teknisen alustan teknisen kehittämisen lisäksi konsortion tehtävänä on toteuttaa erilaisia toimia, joilla helpotetaan eri sidosryhmien osallistumista hankkeeseen. Gipo täydentää jo olemassa olevia asiaankuuluvia aloitteita, kuten Geneven Internet-alustaa ja IGF:n ystäviä, ja tekee yhteistyötä niiden kanssa.

Viimeisimmät uutiset

EU ja Australia vauhdittavat digitaalista yhteistyötään

Euroopan unioni ja Australia järjestivät 12. kesäkuuta 2024 toisen digitaalisen vuoropuhelun virtuaalisesti.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Ulkopolitiikka

Koska yhä useammat maat ovat saaneet inspiraationsa eurooppalaisesta digitaalisesta mallista, eurooppalaisilla yrityksillä on enemmän mahdollisuuksia harjoittaa liiketoimintaa ja luoda lisää työpaikkoja kansalaisille.

Katso myös

EU:n naapurit

Euroopan komissio tekee tiivistä yhteistyötä sellaisten kolmansien maiden kanssa, jotka ovat maantieteellisesti lähellä Euroopan unionia.

Afrikka

Digitalisaatio tarjoaa Afrikkaan valtavia mahdollisuuksia.

Alueelliset ja kahdenväliset suhteet

Alueellisissa ja kahdenvälisissä suhteissa keskitytään eurooppalaisten yritysten markkinoillepääsyyn ja vakaan ja avoimen maailmanlaajuisen sääntely-ympäristön edistämiseen.

Aasian ja Tyynenmeren alue

Aasian ja Tyynenmeren alue ja EU vahvistavat edelleen digitaalista kumppanuuttaan kasvun varmistamiseksi monilla aloilla, kuten tutkimuksessa ja kehityksessä, 5G:ssä ja tekoälyssä.