Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Det globala observatoriet för Internetpolitik (GIPO)

Global Internet Policy Observatory (GIPO) är en onlineplattform som syftar till att göra det lättare att förstå påverkan och utveckling av Internet.

Idag är många stater, icke-statliga organisationer och andra som är intresserade av förvaltningen av Internet överväldigade av mängden och komplexiteten hos den information som ingår i relevanta diskussioner. De har svårt att få feedback på frågor som:

  • hur definieras och hanteras nätneutralitet i olika delar av världen?
  • var diskuteras datasekretess i mitt eget land?
  • vad är Internet Governance Forum och hur kan jag vara en del av det?
  • vad anser olika berörda parter om hanteringen av kritiska Internetresurser, t.ex. domännamnssystemet?

Kommissionen hjälper till att inrätta GIPO-verktyget för att hjälpa alla att hitta sin väg i den Internetpolitiska labyrinten. Verktyget kommer också att hjälpa människor att förstå vad som diskuteras vid viktiga internationella evenemang om Internetförvaltning, vem som gör vad och vilka positioner olika intressenter har.

Tanken är att crowdsource kunskap och expertis för att utveckla ett verktyg för att hjälpa användare att förstå och övervaka Internet politik och reglering och teknisk utveckling runt om i världen. På så sätt kan alla bli mer delaktiga i relevanta internationella politiska diskussioner, där viktiga beslut om Internets framtid fattas. Detta kommer att vara särskilt användbart för berörda parter i utvecklingsländerna, hjälpa dem att bygga upp kapacitet och öka sakkunskapen i frågor som rör förvaltning av Internet.

Hur är GIPO-plattformen användbar för dig?

På denna plattform kan du:

  • Berätta för GIPO-teamet vilken typ av information du vill ta dig igenom verktyget.
  • följ webbseminarier om projektet för att direkt diskutera med teamet hur du får verktyget att fungera för dig.
  • Hitta kommande workshops som du kan delta i personligen för att ställa frågor och bidra med dina tankar. Den första workshopen hölls under EuroDIG den 4 juni i Sofia.
  • Hitta information om hur projektet fortskrider.
  • Prenumerera på GIPO:s nyhetsbrev och sociala medier. (LinkedIn och YouTube) för att ta reda på mer om läget i verksamheten och dela idéer och förslag.

GIPO-initiativet sponsras av Europeiska kommissionen och genomförs av ett konsortium bestående av tre specialiserade företag som valts ut genom ett öppet anbudsförfarande.

Bakgrund

Europeiska kommissionen föreslog att det globala observatoriet för internetpolitik skulle utvecklas 2014 som en resurs för världssamfundet.

Kommissionen genomförde en genomförbarhetsstudie med en bedömning av över 30 tillgängliga tekniska alternativ och samlade in idéer om en eventuell styrningsram för att förvalta observationsgruppens verktyg. Kommissionen inledde också ett anbudsförfarande för den tekniskautvecklingen av en onlineplattform för det globala internetpolitiska observatoriet. Avtalet undertecknades den 17 december 2014. Den vinnande enheten är ett konsortium bestående av tre företag: P.A.U. Utbildning, Fundacion CTIC och öppna bevis.

Förutom den tekniska utvecklingen av GIPO:s tekniska plattform har konsortiet i uppdrag att bedriva olika aktiviteter för att underlätta olika intressenters deltagande i projektet. Gipo kommer att komplettera och samarbeta med redan befintliga relevanta initiativ, bland annat Internetplattformen i Genève och IGF:s vänner.

Senaste nytt

Commission welcomes a twelve-month roaming extension for affordable calls to and from Ukraine

The Commission welcomes the fifth prolongation for another twelve months of the voluntary agreement between 22 European and seven Ukrainian telecommunications operators to ensure that refugees from Ukraine can stay connected across borders.

Läs mer

Översikt

Utrikespolitik

Eftersom fler länder inspireras av den europeiska digitala modellen har de europeiska företagen fler möjligheter att göra affärer och skapa fler arbetstillfällen för medborgarna.

Se också

EU:s grannländer

Europeiska kommissionen har ett nära samarbete med tredjeländer som ligger geografiskt nära Europeiska unionen.

Svenska

Den digitala omvandlingen ger Afrika enorma möjligheter.

Regionala och bilaterala förbindelser

Regionala och bilaterala förbindelser är inriktade på marknadstillträde för europeiska företag och på att främja en sund och transparent global rättslig miljö.

Global Internet och telekommunikation

Europeiska kommissionen samarbetar på internationell nivå med andra globala aktörer för att forma utvecklingen av Internet och telekommunikationsvärlden.

Asien och Stillahavsområdet

Asien och Stillahavsområdet och EU fortsätter att stärka sitt digitala partnerskap för att säkerställa tillväxt på många områden såsom forskning och utveckling, 5G och AI.