Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ikäsidonnaista suunnittelua koskevia EU:n käytännesääntöjä käsittelevä erityisryhmä

BIK±strategian avaintoimena komissio helpottaa kattavien EU:n käytännesääntöjen laatimista ikään sopivasta suunnittelusta, jäljempänä ’BIK±säännöt’.

    kaksi lasta katsoo yhdessä tietokoneen näytölle

© Jakovo - E+ via Getty Images

BIK±strategian avaintoimena komissio helpottaa kattavien EU:n käytännesääntöjen laatimista ikään sopivasta suunnittelusta (BIK Code). 

Käytännesäännöt perustuvat digitaalisia palveluja koskevassa säädöksessä säädettyyn sääntelykehykseen, avustavat sen täytäntöönpanossa ja ovat EU:n audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin ja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia.

Ryhmä avustaa erityisesti viestinnän pääosastoa seuraavissa asioissa: 

  • kerätään asiaankuuluvia resursseja (raportteja, lausuntoja, analyysejä ja muita asiakirjoja ja aineistoa) olemassa olevista säännöistä, suuntaviivoista, suosituksista ja politiikoista, jotka koskevat ikään sopivaa suunnittelua;
  • käytännesääntöjen laatiminen;
  • käytännesääntöjen seurantajärjestelmän perustaminen, mukaan lukien keskeiset tulosindikaattorit ja lähtötaso.

Käytännesäännöillä pyritään vahvistamaan teollisuuden osallistumista lasten suojeluun digitaalisia tuotteita käytettäessä, ja lopullisena tavoitteena on varmistaa heidän yksityisyytensä ja turvallisuutensa verkossa. 

Teollisuutta, kansalaisyhteiskuntaa ja tiedemaailmaa pyydetään osallistumaan prosessiin tilapäisen erityisryhmän välityksellä. Ryhmän odotetaan toimivan siihen asti, kunnes asianomaiset allekirjoittajat ovat hyväksyneet käytännesäännöt. 

Kansainvälisille järjestöille ja jäsenvaltioiden yhteisöille voidaan myöntää tarkkailijan asema suorasta kutsusta. Lisäksi BIK+:n tavoitteena on edistää nuorten osallistumista, ja lapset ja nuoret voivat osallistua ryhmän kokouksiin suoralla kutsulla. 

Komissio on ilmoittanut hakijoille kiinnostuksenilmaisupyynnössä valintamenettelyn tuloksista.

Nimitettyjen jäsenten luettelo on julkistettu.    

Ryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 13. heinäkuuta 2023. Esityslista, esitykset ja pöytäkirjat löytyvät tältä sivulta.

 

Viimeisin päivitys: 20/9/2023

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Paremman internetin luominen lapsille

Lasten internetin parantamista koskevalla strategialla (BIK+) varmistetaan, että lapsia suojellaan, kunnioitetaan ja voimaannutetaan verkossa.

Katso myös

Turvallisempi Internet-päivä

Turvallisempi Internet-päivä edistää verkkoteknologian turvallisempaa ja vastuullisempaa käyttöä lasten ja nuorten keskuudessa eri puolilla maailmaa.

Turvallisemmat Internet-keskukset

Safer Internet -keskukset tiedottavat, neuvovat ja auttavat lapsia, vanhempia, opettajia ja hoitajia digitaalisissa kysymyksissä ja torjuvat verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä.