Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Særlig gruppe om EU's adfærdskodeks for alderssvarende design

Som en nøgleaktion under BIK±strategien vil Kommissionen fremme en omfattende EU-adfærdskodeks for alderssvarende design ("BIK±kodeksen").

    to børn kigger sammen på en computerskærm

© Jakovo - E+ via Getty Images

Som en nøgleaktion under BIK±strategien vil Kommissionen fremme en omfattende EU-adfærdskodeks for alderssvarende design (BIK- kodeksen). 

Kodeksen vil bygge på de lovgivningsmæssige rammer i retsakten om digitale tjenester og bistå med dens gennemførelse og vil være i overensstemmelse med EU's direktiv om audiovisuelle medietjenester og den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Gruppen vil navnlig bistå GD Connect med at: 

  • indsamling af relevante ressourcer (rapporter, udtalelser, analyser og andre dokumenter og materiale) vedrørende eksisterende kodekser, retningslinjer, anbefalinger og politikker vedrørende alderssvarende udformning
  • udarbejdelse af kodeksen
  • oprettelse af et overvågningssystem for kodeksen, herunder KPI'er og baseline.

Kodeksen har til formål at styrke industriens inddragelse i beskyttelsen af børn, når de bruger digitale produkter, med det endelige mål at sikre deres privatliv, sikkerhed og sikkerhed online. 

Industrien, civilsamfundet og den akademiske verden opfordres til at deltage i processen gennem en særlig ad hoc-gruppe. Gruppen forventes at fungere, indtil kodeksen er vedtaget af de relevante underskrivere. 

Internationale organisationer og enheder i medlemsstaterne kan tildeles observatørstatus ved direkte indbydelse. I overensstemmelse med BIK±målet om at fremme unges deltagelse kan børn og unge desuden deltage i gruppens møder ved direkte indbydelse. 

Kommissionen har underrettet ansøgerne i indkaldelsen af interessetilkendegivelser om resultaterne af udvælgelsesprocessen.

Listen over udnævnte medlemmer er blevet offentliggjort.    

Gruppens første møde fandt sted den 13. juli 2023. Du kan finde dagsordenen, præsentationerne og referatet på denne side.

 

Seneste opdatering: 20/9/2023

Se også

Det store billede

At skabe et bedre internet for børn

Strategien for et bedre internet for børn (BIK+) vil sikre, at børn beskyttes, respekteres og styrkes online.

Se også

Forum for sikrere internet

Safer Internet Forum er den vigtigste årlige internationale konference om børns online sikkerhed i Europa.

Sikker internetdag

Safe Internet Day fremmer en sikrere og mere ansvarlig brug af onlineteknologi af børn og unge rundt om i verden.

Ekspertgruppen om sikrere internet for børn

Ekspertgruppen om sikrere internet for børn bidrager til at forbedre koordineringen og samarbejdet mellem EU's medlemsstater for at beskytte børn, når de bruger internettet.

Sikrere internetcentre

Sikrere internetcentre informerer, rådgiver og bistår børn, forældre, lærere og omsorgspersoner om digitale spørgsmål og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online.