Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

YKSINKERTAISTAMINEN: Pilvipalveluista reunaan -järjestöjen virtaviivaistaminen EU:n tärkeimpien data-avaruuksien osalta

Simpl on älykäs väliohjelmistoalusta, joka mahdollistaa pilvipalveluista reunaliitot ja tukee kaikkia Euroopan komission rahoittamia merkittäviä data-aloitteita.

  joku, joka käyttää tietoja pilvessä tietokoneen kautta

© Miha Creative AdobeStock

Simpl:n tavoitteena on olla älykäs ja turvallinen väliohjelmistoalusta, joka tukee datan saatavuutta ja yhteentoimivuutta eurooppalaisten data-avaruuksien välillä. Middleware on ohjelmistoratkaisu, jonka avulla sovellukset, työkalut ja tietokannat tarjoavat saumattoman käyttökokemuksen. 

Simplillä on merkittävä rooli yhteisten eurooppalaisten data-avaruuksien luomisessa. Nämä ovat dataekosysteemejä, joissa samojen alojen käyttäjät voivat jakaa dataa turvallisesti ja turvallisesti. Simpl antaa datantarjoajille täyden kontrollin siitä, kuka käyttää dataansa tällaisissa data-avaruuksissa.

Lisäksi yksinkertaistetaan seuraavia toimia:

 • Ankkuroitu erityisiin käyttötapauksiinSimpl varmistaa, että tietokokonaisuudet ja niiden infrastruktuuri voidaan yhdistää saumattomasti yhteen ja tehdä yhteentoimiviksi.
 • Älykäs ja modulaarinen: Simpl mahdollistaa komponenttien vaihdon tai lisäämisen vaikuttamatta muuhun järjestelmään.
 • Avoin lähdekoodi: Simpl mahdollistaa käsityksen arkkitehtuurin kaikista osista (ilman omia vaatimuksia) ja yksinkertaisen käyttöönoton.
 • Vihreä, skaalautuva ja ketterä: Simpl mahdollistaa ympäristönsuojelun tason seurannan ja uusien käyttäjien lisäämisen vaikuttamatta suorituskykyyn.
 • Turvallinen ja yhteentoimiva: Simpl varmistaa luottamuksen, luottamuksen ja säännösten noudattamisen järjestelmään. Tämä tarkoittaa resurssien vaivatonta jakamista osallistujien kesken heidän tietojenkäsittelyympäristöstään riippumatta. Se luo abstraktiokerroksen, joka mahdollistaa datan liikkumisen useiden palveluntarjoajien ja jäsenvaltioiden välillä.

Ja tietenkin, se on helppo käyttää ja laajentaa.

Lisätietoja on selvennyksissä Simplistä (.pdf)

Rahoitus

Simpl-rahoitusta rahoitetaan DIGITAL Europe -työohjelmasta, aihealueella 2.1.1, ja yleisemmin erityistavoitteesta 2 (pilvi, data ja tekoäly), jossa tarkastellaan yksinkertaistamista niiden käyttöönotossa.

Euroopan komission tehtävänä yksinkertaistamisen alalla on

 • olla yksinkertaistettuja hankintoja suorittava hankintaviranomainen;
 • tarjotaan yksinkertaistuksia vapaasti avoimen lähdekoodin välineenä, joka hyödyttää sekä julkista että yksityistä sektoria ja palvelee Euroopan kansalaisia;
 • ottaa käyttöön omat Simpl-tapauksensa joidenkin tulevien data-avaruuksien aktiivisena sidosryhmänä;
 • sen on oltava joidenkin julkisen sektorin data-avaruuksien päätoimija;
 • asetetaan sidosryhmien saataville avoimet testausympäristöt, jotta he voivat kokeilla Simpliä ennen käyttöönottoa.

Hankinnat 

Simpl on hankittu kahdella puitesopimuksella.

Ensimmäinen puitesopimus koskee yksinkertaistamisen kehittämistä. Keväällä 2023 julkaistun tarjouspyynnön perusteella tämä puitesopimus tehtiin kahden yhteenliittymän kanssa lokakuussa 2023.

Ensimmäinen erillissopimus tehtiin Eviden Belgiumin (BE) johtaman konsortion kanssa, ja siihen kuuluivat Aruba (IT), Capgemini Nederland (NL), Engineering International Belgium (BE), IONOS (DE) ja COSMOTE Global Solutions (BE), joka on Deutsche Telekomin tytäryhtiö. 

Sen odotetaan kattavan:

 • 3 vuotta Simpl-Open-kehitystä.
 • Alustavat tutkimukset yksinkertaistettujen laboratorioiden ja kuuden Simpl-Live-tapahtuman kehittämiseksi: julkisten hankintojen data-avaruus (PPDS), eurooppalainen terveysdata-avaruus (EHDS), kielidata-avaruus (LDS), eurooppalainen avoimen tieteen pilvipalvelu, kohdemaa sekä älykkäitä ja kestäviä kaupunkeja ja yhteisöjä koskeva data-avaruus (DSSSC).

Toinen puitesopimus koskee hallinnollisten ja laadunarviointipalvelujen tarjoamista ensimmäisen erillissopimuksen kehittämistä varten. 

Tämä puitesopimus tehtiin Indra Soluciones Tecnologias de la Informacion SL:n (ES) kanssa.

Seuraavat vaiheet

Ajan mittaan kehitämme tai annamme saataville seuraavia:

 • Yksinkertaistettu avoin: avoimen lähdekoodin ohjelmistopino, joka tehostaa data-avaruuksia ja muita pilvistä reunaan -liittojen aloitteita.
 • Yksinkertaistetut laboratoriot: data-avaruuksien ympäristö avoimen lähdekoodin ohjelmistojen arvioimiseksi ja niiden yhteentoimivuuden tason arvioimiseksi Simplin kanssa. Erityisesti alakohtaiset data-avaruudet voivat alkuvaiheessaan kokeilla avoimen lähdekoodin ohjelmistopinon käyttöönottoa, ylläpitoa ja tukemista ennen sen käyttöönottoa omiin tarpeisiinsa. Lisäksi kypsemmät data-avaruudet voivat käyttää yksinkertaistettuja laboratorioita arvioidakseen niiden yhteentoimivuutta Simpl-Openin kanssa.
 • Yksinkertaistettu elinaika: tiettyjä alakohtaisia data-avaruuksia varten käyttöön otetun Simpl-Open -ohjelmiston erilliset tapaukset, joissa Euroopan komissiolla itsellään on aktiivinen rooli niiden hallinnoinnissa.

Tilintarkastustuomioistuin suunnittelee yksinkertaistamisen täytäntöönpanoa koskevaa korkean tason etenemissuunnitelmaa seuraavasti:

 • Vuoden 2024 alusta alkaen jatkuva avoimen lähdekoodin sidosryhmien osallistuminen, joka alkaa kyselytutkimuksella niiden odotuksista. Tähän pyritään jatkuvalla kuulemisella esimerkiksi yksityiskohtaisten vaatimusten, käyttäjätarinoiden, arkkitehtuurin, koodin jne. luomiseksi.
 • A proof-of-concept julkaistiin kesään 2024 mennessä.
 • Minimum Viable Platform julkaistiin viimeistään vuoden 2024 lopussa.

Taustatietoa

Valmistelututkimus

Taustatietoa Simplistä on seuraavassa vuonna 2022 tehdyssä taustaselvityksessä.

Luovutusraportti (.pdf) sisältää parhaiten yhteenvedon sen tuloksista.

Tiedot ovat muissa suoritteissa (kaikki PDF-tiedostot):

Lisäksi valmistelutyön tehnyt sopimuspuoli järjesti 30. toukokuuta 2022 havaintojensa esittelyn, jossa se esitti yksityiskohtaisia tietoja Simplin taustasta, visiosta ja mahdollisesta täytäntöönpanosta.

Videoesitykset ovat luettavissa täältä:

Lisätietoja toimintapoliittisesta kontekstista on seuraavassa osoitteessa:

Monet kolmannen osapuolen aloitteet toimivat tällä alalla ja että seuraamme itseämme suurella mielenkiinnolla, kuten Gaia-X, International Data Space Association ja Eclipse Foundation.

Simpl on kunnianhimoinen hanke. Jos haluat lisätietoja Simplistä, pysy kuulolla saadaksesi lisätietoja ja ajantasaisia tietoja tai lähetä meille sähköpostia osoitteessa cnect-simpl@ec.europa.eu

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Yhteiset eurooppalaiset data-avaruudet

Yhteisillä eurooppalaisilla data-avaruuksilla lisätään datan saatavuutta ja uudelleenkäyttöä. Tämä toteutetaan luotettavassa ja turvallisessa ympäristössä, josta hyötyvät eurooppalaiset yritykset ja kansalaiset.