Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ZJEDNODUŠENÍ: Zefektivnění federací cloud-to-edge pro velké datové prostory EU

Simpl je inteligentní platforma middleware, která umožní federacím cloud-to-edge a podpoří všechny hlavní datové iniciativy financované Evropskou komisí.

  někdo, kdo přistupuje k datům v cloudu prostřednictvím počítače

© Miha Creative AdobeStock

Simpl si klade za cíl být inteligentní a bezpečnou platformou middleware na podporu přístupu k datům a interoperability mezi evropskými datovými prostory. Middleware je softwarové řešení, které umožňuje aplikacím, nástrojům a databázím poskytovat bezproblémový uživatelský zážitek. 

Simpl bude hrát významnou úlohu při vytváření společných evropských datových prostorů. Jedná se o datové ekosystémy, kde uživatelé ve stejných odvětvích mohou sdílet data bezpečným a zabezpečeným způsobem. Simpl poskytne poskytovatelům dat plnou kontrolu nad tím, kdo přistupuje k jejich datům v těchto datových prostorech.

Kromě toho bude Simpl:

 • Ukotveno pro konkrétní případy použitíSimpl zajistí, aby datové soubory a jejich infrastruktura mohly být bezproblémově propojeny a mohly být interoperabilní.
 • Inteligentní a modulární: Simpl umožní výměnu nebo přidání součástí, aniž by to mělo vliv na zbytek systému.
 • Otevřený zdroj: Simpl umožní vhled do všech částí architektury (bez proprietárních tvrzení) a jednoduché nasazení.
 • Zelená, škálovatelná a agilní: Simpl umožní sledování jeho vlivu na životní prostředí a přidávání nových uživatelů, aniž by to mělo vliv na výkonnost.
 • Bezpečné a interoperabilní: Simpl zajistí, aby byla do systému začleněna důvěra, důvěra a soulad s předpisy. To znamená snadné sdílení zdrojů mezi účastníky bez ohledu na jejich prostředí pro zpracování dat. Vytváří vrstvu abstrakce, která umožňuje tok dat napříč různými poskytovateli a členskými státy.

A samozřejmě, to bude snadné použití a rozšíření.

Další podrobnosti jsou uvedeny v souboru vysvětlení o Simpl (.pdf)

Financování

Simpl je financován prostřednictvím pracovního programu DIGITAL Europe, v rámci tématu 2.1.1 a obecněji v rámci specifického cíle 2 (Cloud, data a umělá inteligence), který zvažuje Simpl pro jejich zavedení.

Úlohou Evropské komise, pokud jde o Simpl, je:

 • být zadavatelem při zadávání zakázek Simpl;
 • volně nabízet Simpl jako nástroj s otevřeným zdrojovým kódem, který bude přínosem pro veřejný i soukromý sektor a bude sloužit evropským občanům;
 • zavést vlastní instance aplikace Simpl jako aktivní zainteresovanou stranu některých nadcházejících datových prostorů;
 • být hlavním provozovatelem některých datových prostorů specifických pro veřejný sektor;
 • zpřístupněte zúčastněným stranám otevřené testovací prostředí, které si mohou vyzkoušet Simpl před nasazením.

Zakázky 

Simpl byl pořizován prostřednictvím dvou rámcových smluv.

První rámcová smlouva se týká samotného vývoje Simpl. V návaznosti na výzvu k podávání nabídek na jaře 2023 byla tato rámcová smlouva v říjnu 2023 zadána dvěma konsorciím.

První zakázka byla zadána konsorciu vedenému společností Eviden Belgium (BE) a zahrnuje Aruba (IT), Capgemini Nederland (NL), Engineering International Belgium (BE), IONOS (DE) a COSMOTE Global Solutions (BE), dceřinou společnost Deutsche Telekom. 

Očekává se, že se bude vztahovat na:

 • 3 roky vývoje Simpl-Open.
 • Předběžné studie pro vývoj Simpl-Labs a šest instancí Simpl-Live, jmenovitě datový prostor pro veřejné zakázky (PPDS), Evropský prostor pro zdravotní data (EHDS), jazykový datový prostor (LDS), evropský cloud pro otevřenou vědu, cíl Země a datový prostor pro inteligentní a udržitelná města a komunity (DSSSC).

Druhá rámcová smlouva se týká poskytování administrativních služeb a služeb hodnocení kvality pro vývoj první zvláštní zakázky. 

Tato rámcová smlouva byla zadána společnosti Indra Soluciones Tecnologias de la Informacion SL (ES).

Další kroky

Postupem času vyvineme nebo zpřístupníme následující:

 • Zjednodušené otevření: open-source software stack, který bude pohánět datové prostory a další iniciativy cloud-to-edge federations.
 • Simpl-Labs: prostředí pro datové prostory pro posouzení softwaru s otevřeným zdrojovým kódem a posouzení úrovně jejich interoperability se systémem Simpl. Konkrétně odvětvové datové prostory v počátečních fázích jejich vzniku budou moci experimentovat s nasazením, údržbou a podporou open-source softwarového zásobníku před jeho nasazením pro své vlastní potřeby. Vyspělejší datové prostory budou navíc moci využívat Simpl-Labs k posouzení úrovně jejich interoperability se systémem Simpl-Open.
 • Simpl-Live: různé případy softwarového zásobníku Simpl-Open nasazeného pro konkrétní sektorové datové prostory, kde sama Evropská komise hraje aktivní roli v jejich správě.

Plán na vysoké úrovni pro provádění programu Simpl předpokládáme takto:

 • Od začátku roku 2024 nepřetržité zapojení zúčastněných stran s otevřeným zdrojovým kódem, počínaje průzkumem jejich očekávání. V tom bude probíhat průběžná konzultace s cílem spoluvytvářet například podrobné požadavky, uživatelské příběhy, architekturu, samotný kód atd.
 • Proof-of-concept byl vydán v létě 2024.
 • Minimální životaschopná platforma byla vydána nejpozději do konce roku 2024.

Základní informace

Přípravná studie

Základní informace o zjednodušení lze nalézt v následující přípravné studii provedené v roce 2022.

Zpráva o předání (.pdf) nejlépe shrnuje její výsledek.

Podrobnosti jsou uvedeny v ostatních výstupech (všechny soubory PDF):

Kromě toho zhotovitel, který provedl přípravné práce, dne 30. května 2022 uspořádal prezentaci svých zjištění, kde poskytl podrobné informace o pozadí, vizi a možném provádění projektu Simpl.

Video prezentace jsou k dispozici zde:

Další podrobnosti o politickém kontextu naleznete na adrese:

Existuje mnoho iniciativ třetích stran, které pracují v této oblasti a že sledujeme sami sebe s velkým zájmem, jako je Gaia-X, International Data Space Association a Eclipse Foundation, abychom jmenovali alespoň některé.

Simpl je ambiciózní úkol. Chcete-li se dozvědět více o Simpl, zůstaňte naladěni na další, aktuální informace nebo nám pošlete e-mail na cnect-simpl@ec.europa.eu

Související obsah

Souvislosti

Společné evropské datové prostory

Společné evropské datové prostory zpřístupní více dat pro přístup a opakované použití. To bude probíhat v důvěryhodném a bezpečném prostředí ve prospěch evropských podniků a občanů.