Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Foilseachán

Straitéis Eorpach maidir le hIdirlíon níos fearr do Leanaí (BIK+) — bileog eolais

Tugtar achoimre sa bhileog eolais ar phríomhphointí na straitéise ‘Idirlíon níos fearr do leanaí’ (BIK+).

graphic of children browsing Internet

Tá straitéis nua glactha ag an gCoimisiún chun feabhas a chur ar
sheirbhísí digiteacha atá oiriúnach don aois agus chun a áirithiú go ndéanfar gach leanbh a chosaint, a chumhachtú agus a urramú
ar líne, gan aon duine a fhágáil ar lár.

Leagtar amach sa bhileog eolais seo an staid reatha agus cad a athróidh amach anseo.