Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikācija

Eiropas stratēģija “Bērniem labāks internets” (BIK+) — faktu lapa

Faktu lapā ir apkopoti galvenie punkti stratēģijā “Labāks internets bērniem” (BIK+).

graphic of children browsing Internet

Komisija ir pieņēmusi jaunu stratēģiju, lai uzlabotu vecumam piemērotus digitālos
pakalpojumus un panāktu, ka visi bērni
tiešsaistē ir aizsargāti, pret viņiem izturas cieņpilni un viņiem ir nodrošinātas iespējas, turklāt nevienu neatstājot novārtā.

Šajā faktu lapā ir sīki izklāstīta pašreizējā situācija un tas, kas turpmāk mainīsies.