Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Factsheet / infographic | Publikacja

Europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci (BIK+) – zestawienie informacji

W arkuszu informacyjnym podsumowano główne punkty strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci (BIK+).

graphic of children browsing Internet

Komisja przyjęła nową strategię w celu poprawy
usług cyfrowych dostosowanych do wieku oraz zapewnienia, aby każde dziecko było chronione, upodmiotowione i szanowane w
internecie, a żadne dziecko nie było pomijane.

W niniejszym arkuszu informacyjnym wyszczególniono obecną sytuację i to, co zmieni się w przyszłości.