Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Публикация

Европейска стратегия за по-добър интернет за децата (BIK +) — информационен документ

В информационния документ са обобщени основните елементи на стратегията за по-добър интернет за децата (BIK +).

graphic of children browsing Internet

Комисията прие нова стратегия, за да подобри съобразените с възрастта цифрови
услуги и да гарантира, че всяко дете е защитено, овластено и уважавано
онлайн, като никой не е пренебрегнат.

В този информационен документ подробно се описва настоящото положение и какво ще се промени в бъдеще.